AJAX-HONKBAL L 3 Mededeling nr. 1 Nu over een maand de honkbalcompetitie een aanvang neemt, is het hoog tijd, dat we weer eens een levensteken geven, vooral voor hen die dit jaar nog geen honkbal in de handen hebben gehad. We zijn niet meer in onze winterslaap, al lijkt dat er misschien voor een aantal onzer leden wel op. Helaas is echter het weer tot nog toe dusdanig geweest, dat wij onmogelijk met de buitentrai ning konden beginnen. Wel is een selectiegroep reeds sinds midden februari in de zaal bezig om in goede conditie in de competitie van start te kunnen gaan. Deze training wordt tot heden redelijk bezocht. Zaterdagochtend 6 april worden echter alle senioren om circa 10 uur op Ajax verwacht, teneinde de spieren wat los te gooien en eventueel een balletje te slaan. Dit zal nodig zijn, want op zaterdag 13 april spelen we onze eerste oefenwedstrijden. Teneinde de spieren geen geweld aan te doen, is het dus absoluut noodzakelijk zich een week eerder reeds wat los te gooien. Dat de voorbereiding voor velen niet beter kon zijn, ligt helaas niet aan ons, doch uitsluitend aan het weer en de slechte velden. Teneinde de narigheid van het vorige seizoen te voorkomen, hebben we beslo ten dit jaar met slechts twee seniorenteams in te schrijven. Zelf hadden wij natuurlijk de voorkeur voor drie negentallen, maar daar is het aantal onzer leden helaas toch niet voldoende voor. Een consequentie hiervan zal tot on ze spijt zijn, dat een aantal niet iedere week aan bod komt, want al zullen we ons best doen zoveel mogelijk spelers te laten spelen, op een gegeven ogenblik moet toch het sterkste negental het veld in. Zouden er daarom leden zijn, die het zekere voor het onzekere willen nemen en liever voor een andere club zouden spelen, dan zullen wij hen de grootste medewerking geven voor het verkrijgen van overschrijving op korte termijn. Wij beschikken over 26 spelers voor twee negentallen, zodat het spelen in de practijk beslist nog wel zal meevallen. Onzerzijds verliezen we natuurlijk niet graag leden, doch we houden er ook niet van ontevreden gezichten op de spelersbank te zien. De competitie-indeling voor dit seizoen luidt als volgt: Eerste klasse: ABC, ADO, AJAX, HCK, Kennemerland, PSY, Sportclub Haarlem, Storks, Volewyckers, WVHEDW. Nr. laatst degradeert. Res.tweede klasse B: AJAX 2, HCAW 2, OVYO 3> RCH 2, Schoten 3Volewyckers 2, YVGA 3, WVHEDW 2. Nr. laatst en voorlaatst degraderen. ZAALTRAININGZij, die tot de selectiegroep behoren, dienen ondanks de bui tentraining elke maandagavond tot nader order present te zijn. OEFENWEDSTRIJDEN Zaterdag 13 april. HCAW 1-Ajax 1. Aanvang 3 uur. Terrein te Bussum: hoek Dr.Abraham Kuyperlaan/Ceintuurbaan. Vanaf station Naarden/Bussum bus A of B. Aanwezig dienen te zijn om uiterlijk 2 uur op het veld: v.d.Berg, Van Ham,Kok,Kraan,MartensMossing Holsteyn,Offringa,TrompVisscher. Coach: Van 't Hof, Leider: M.Bremer. Op maandagavond 8 april zullen we meedelen op welke wijze er gereisd wordt HCAW 2-Ajax 2. Aanvang 1 uur. Terrein: zie boven. Aanwezig dienen te zijn: Bonsen,Bremer,v.d.EndeHendriksHofman,Hordijk jr.,De Jong,v.d.Kamp Leurs,Lodewijk,Muiler,NeutkensSlaman,Van Tuyl jr.VisserVreeWolfers Leo van Wijk. Coach: v.'t Hof. Leiders: Hendriks en Hofman. Verzamelen: 11 uur voor Muiderpoortstation. Vertrek trein: 11.17 uur. Zaterdag 20 april. Ajax 1-WGA 1. Aanvang 3 uur. Alle spelers (zie boven bij HCAW-Ajax) aanwezig om 2 uur. Terrein 0W0 (Middenmeer) Ajax 2-Geuzen 1Aanvang 1 uur. Alle spelers (zie boven by HCAW 2-Ajax 2) aanwezig om 12 uur. Terrein 0W0. Zaterdag 27 april: Begin competitie. Afschrijvingen te richten tot de heer H.R.Ronnenbergh, Ehrlichstraat 5 "te Am sterdam (tel. 948818).

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1