AFC"AJAX. Af d.HOMBAL. Mededeling nr.2. Hoewel we niet van plan waren thans al weer een weekbericht te la ten verschijnen,zijn we hier met de oefenwedstrijden van a.s.zaterdag tegen HCAW voor de boeg toch toe gedwongen.De opkomst bij de eerste buitentraining en voor de inderhaast ingelaste oefenwedstrijd tegen een VVGA-combinatie was namelijk bedroevendzodat een ernstige waar schuwing op zijn plaats is.De eerste wegblijversdie niet de moeite hebben genomen af te zeggen,zijn al weer genoteerd en het spreekt van zelf,dat we hier bij de samenstelling der negentallen terdege reke ning mee zullen houden. Want let goed op:in welke samenstelling we de oefenwedstrijden ook zullen spelen,omtrent de definitieve opstelling staat nog niets vast! Zijn eindbeslissing(die trouwens van week tot week kan verschillen) zal coach Rien van »t Hof pas na 20 april nemen.Wie nu b.v.in het tweede negental staat opgesteldkan best voor de competitie voor het eerste team uitverkoren worden.Dit geldt voor de jongeren net zo goed als voor de ouderen.Men zal zich dus in de oefenwedstrijden van zijn beste zijde moeten laten kennen.Eveneens zal er door de leiding nauw gezet op worden toegezien hoe de opkomst bij de training is. Met onmiddellijke ingang wordt de zaaltraining nu stopgezet.Van woensdag 17 april a.s.af trainen we buiten op het OVVO-veld en vervol gens iedere woensdag.In verband met het licht vangt deze training voorlopig reeds om circa 6 uur aan;de warme maaltijd moet er dus voorlopig maar één keer per week bij inschieten.Alle senioren kunnen nee,moeten--aan deze training meedoen,terwijl de junioren voorlopig ook welkom zijn. Programma zaterdag 13 april. HCAW 2-Ajax 2.Aanvang 1 uur.Terrein te Bussum:hoek Dr.Abraham Kuyperlaan/Ceintuurbaan.Vanaf station Naarden/ Bussum bus A of bus B.Aanwezig dienen te zijn: Bonsen,Bremer,v.d.Ende,Hendriks,Hofman,Hordijk jr,De Jong,v.d.Kamp, Leurs,Bodewijk,Muller,NeutkensSlaman,Van Tuyl jrVisserVree,Wolfers Leo van Wijk.Coach:Van 't Hof.Leiders:Hendriks en Hofman. Verzamelen:ll uur voor Muiderpoortstatio.n.Vertrek trein:11.17 uur. Deze spelers dienen er rekening mee te houden,dat een aantal van hen ook in de daarop volgende wedstrijd HCAW 1-Ajax 1 geheel of gedeelte lijk mee zullen spelen. HCAW 1-Ajax 1. Aanvang 3 uur.Aanwezig dienen te zijn om uiterlijk 2 uur op het veld:vd.Berg,Van Ham,Kok,Kraan,MartensMessing Holsteyn, Offringa,Tromp en VisscherCoachVan 't Hof. Gereisd wordt door deze spelers per treinnaar keuzemet het tweede negental(zie boven)of verzamelen voor Muiderpoortstation om 1 uur(vertrek trein 1.17 uur). Zaterdag 20 april.Ajax 1-VVGA 1 en Ajax 2-Geuzen 1.Terrein en tijd van aanvang staat nog niet geheel vast.Nadere berichten volgen nog. Afschrijvingen dienen gericht te worden tot de heer H.R.Ronnenbergh, Ehrlichstraat 5 te Amsterdam(telefoon 948818). ATTENTIE. Willen Offringa en Martens zich zo spoedig mogelijk met de heer M.Bremer in verbinding stellen?Opgave van hun militair adres vooral is dringend gewenst. Amsterdam,9 april 1963. DE HONKBALCOMMISSIE. Zaterdag 27 aprilCompetitieAjax 1-HCK 1. Zondag 28 april: CompetitiesWVHEDW 2-Ajax 2.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1