O WO-VELD Met onze beide seniorenteams spelen we dit jaar op het Amerikaanse honkbal- veld, dat in het OWO-complex ligt. Wij zijn hier dus te gast en rekenen er daarom op, dat allen zich prima zullen gedragen en o.a. van de kleedkamers enz. geen smeerboel zullen maken. Kom b.v, niet met smerige honkbalschoenen in de kleedkamers. Tegen wangedrag zullen wij zeer streng optreden. Door onze terugkomst in Amsterdam-oost, waar wij toch thuis horen, verwach ten wij een nieuwe opbloei van onze honkbalafdeling. Als vaste trainings avond voor alle senioren hebben wij op het OWO-veld de zeer gunstige woens dagavond toegewezen gekregen. Te beginnen met woensdag 1 mei verwachten we aldaar alle senioren en enkele junioren, die t.z.t. een aparte uitnodiging hiervoor ontvangen. Van de vereniging 0W0 ontvangen we de allergrootste medewerking, die o.a. blijkt uit het feit, dat de Ajax-honkballers op vertoon van hun diploma gra tis toegang hebben bij de thuiswedstrijden van 0W0. Een geste van 0W0, die wij uiteraard zeer op prijs stellen. Een reden temeer om er voor te zorgen, dat het gedrag van onze leden dusdanig is, dat niets de goede verstandhou ding zal verstoren. Mocht het nodig zijn zelf eens iets aan het opknappen van het veld te doen --lijnen trekken, harken, enz.-- dan rekenen we op een groot aantal vrijwil ligers, zeker op hen, die zo juist gespeeld of getraind hebben. Hierover volgen in volgende v/eekberichten nadere mededelingen. DE JEUGD. Hoe het dit jaar met de jeugd gaat, kunnen we helaas thans nog niet meedelen In elk geval schrijven we weer voor de competitie met twee negentallen in: een junioren- en een adspirantenteam. V/aarschijnlijk zal de maandagavond de trainingsavond worden. Een minder prettig bericht hebben we tot het laatst bev/aard. ^elen zijn hier reeds mee op de hoogte. We doelen hier op het verkeers-ongeluk, waarvan mevrouw Kraan, André's echtgenote, het slachtoffer is geworden. Enkele weken geleden is zij onder de tram terecht gekomen, maar gelukkig bleek al spoedig dat geen levensgevaar aanwezig was. Haar algehele herstel zal echter nog ge ruime tijd vorderen. Wij zullen haar enthousiaste steun dus in elk geval de eerste competitie-periode moeten missen, maar zij zelf zal de honkbalwedstry den missen. Wie haar eens een kaartje of brief wil sturen, zal haar daar ze ker een genoegen mee doen. Haar adres luidt: Mevrouw P. Kraan, Wilhelmina Gasthuis Chir.afd. A Zaal B Het volgende weekbericht verschijnt in de week na 20 april. Amsterdam, 29 maart 1963- DE HONKBALCOMMISSIE

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1963 | | pagina 1