9 Stichting Ajax Foundation AJAX Foundation ABNAMRO EFDN Maatschappelijk partner ABN AMRO is maatschappelijk partner van de Ajax Foundation. In samenwerking met de ABN AMRO Foundation worden vrijwilligers van ABN AMRO ingezet voor o.a. Life Skills Clinics, More than Friends day en het Ajax Gala. ABN AMRO Foundation zet zich in om kansenongelijkheid, ontstaan door sociale of financiële omstandigheden, bij kinderen en jongeren te verminderen. Rechtsvorm De rechtsvorm van de Ajax Foundation is een stichting. De statutaire naam van de stichting luidt: 'Stichting Ajax Foundation' en zij is gevestigd te Amsterdam. De Ajax Foundation is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34386227. Risico's en onzekerheden Er zijn geen gebeurtenissen en/of omstandigheden die mogelijk een indicatie vormen dat er sprake is van een ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van werkzaamheden van de Ajax Foundation. Het begrote negatieve resultaat over 2019/2020 bedraagt 53.750 met name door hogere uitgaven aan project doelstellingen. Uitgaande van het aanwezige liquiditeits saldo en voldoende eigen vermogen per 30 juni 2019 zal de continuïteit van de activiteiten van de Ajax Foundation meer dan gewaarborgd zijn. ANBI De Ajax Foundation heeft van de belastingdienst de status van 'Algemeen Nut Beogende Instelling' verkregen waardoor donaties, giften, schenkingen onder een gunstig fiscaal regime vallen. CBF keur De Ajax Foundation is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat de Ajax Foundation voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet een donateur dat de Ajax Foundation bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl. Integriteit Ajax en Ajax Foundation willen seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. Ongewenste omgangsvormen horen niet thuis bij Ajax. Mensen respecteren over het algemeen elkaars grenzen, maar als dit niet het geval is, als iemand wordt lastiggevallen, doet diegene er goed aan direct duidelijk te maken niet gediend te zijn van dit soort gedrag. Ajax heeft hiertoe een protocol "regeling ongewenste omgangsvormen" opgesteld die ook door de Ajax Foundation gehanteerd wordt en welke deel uitmaakt van de kwaliteitseisen van het CBF. Op verzoek van het CBF wordt hiervan melding van gemaakt in dit jaarverslag. EFDN Ajax is lid van het European Football for Development Network (EFDN). Leden van EFDN zijn professionele voetbalclubs die zich op maatschappelijk vlak inzetten voor de gemeenschap en willen samen werken op Europees niveau. Het netwerk wil de kracht van voetbal promoten als een hulpmiddel voor sociale ontwikkeling en ondersteunt inspanningen van de netwerkleden bij hun initiatieven om voetbal te gebruiken om verschillende doelgroepen in hun gemeenschap te bereiken. Dit creëert een samenwerkingsomgeving voor kennisuitwisseling en ontwikkelen van programma's die ten goede komen aan de gemeenschap in heel Europa. XXX Pagina. 8

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 8