Stichting Ajax Foundation AJAX Foundation Dromen, kansen en het ontwikkelen van talent Wat wil jij later worden? Dat is de vraag die veel kinderen beantwoorden met: 'Profvoetballer bij Ajax.' Combineer dit met het feit dat Ajax wereldwijd miljoenen mensen bereikt, en je mag spreken van een behoorlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk worden maar weinig kinderen uiteindelijk profvoetballer bij Ajax. Dat betekent niet dat al die anderen hun dromen niet moeten najagen, dat ze geen kansen moeten grijpen om het allerbeste uit zichzelf en het leven te halen. Veel kinderen krijgen dit van huis uit mee, maar jammer genoeg zijn er ook veel kinderen die vanwege hun maatschappelijke of sociale positie minder kansen krijgen of zien. Minder kansen om zichzelf te ontwikkelen en bijzondere ervaringen op te doen, om zo dichter bij hun droom te komen. Wat soms niet meer is dan een normaal of gezond leven. De Ajax Foundation brengt die kwetsbare kinderen dichter bij hun droom. En biedt hen kansen en ervaringen die alleen Ajax kan geven en helpt met het zoeken naar, en ontwikkelen van hun talent. Dit doet de Ajax Foundation door verschillende maatschappelijke en sportieve initiatieven op het gebied van sport gezondheid, sociale integratie en educatie te organiseren en te ondersteunen. Doelgroep Kwetsbare kinderen en jongeren onder 19 jaar: Met een (chronische) ziekte; Met een beperking; Die opgroeien onder slechte sociale- of economische omstandigheden. Missie Het verhogen van het zelfbewustzijn van kwetsbare kinderen en jongeren onder 19 jaar in (groot) Amsterdam en Kaapstad met als doel hen perspectief te bieden om hun ambities waar te maken. Visie De Ajax Foundation gelooft en investeert in een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen en uitzicht hebben op een toekomst waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en verder kunnen ontwikkelen. Ambities De Ajax Foundation wil een centrale positie innemen in de gemeente Amsterdam door de kracht van voetbal in het algemeen en Ajax-spelers in het bijzonder in te zetten. Met de focus op kinderen en jongeren in achterstandswijken. De Ajax Foundation wil de weerbaarheid van kinderen en jongeren versterken door het verhogen van hun zelfbewustzijn. De normen en waarden van Ajax dienen hierbij als uitgangspunt en worden verwerkt in de educatie- en voetbalprogramma's. Pagina. 6

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 6