t|g) AJAX Foundation Inleiding Charity Matchday. In dit verslagjaar hebben we heel veel kinderen en jongeren bereikt met onze projecten. Life Skills Clinics heeft een groei van meer dan 200% in het aantal bereikte kinderen gemaakt. Ook is een start gemaakt met het nieuwe project Ajax Fair Play workshop. Een lesprogramma voor jongeren tussen 13 en 16 jaar over diversiteit en discriminatie. Dit laatste project zal in het komende verslagjaar verder worden uitgerold. Daarnaast is in de tweede helft van het verslagjaar gestart met structureel onderzoek van beide projecten om het maatschappelijk effect de komende seizoenen goed in kaart te brengen. Er zijn inkomsten vanuit fondsenwerving gerealiseerd. We hebben enkele bijdragen ontvangen die specifiek bestemd zijn voor het project Life Skills Clinics. Voor de tweede keer stond een wedstrijddag in het teken van de maatschappelijke projecten van Ajax en Ajax Foundation in het bijzonder. Dit jaar werden bij de activatie van deze speciale dag de Ajax-jeugd en de leden van de vereniging betrokken. Zij konden hun seizoenkaart voor deze wedstrijd ter beschikking stellen. De Ajax Foundation kon hierdoor vele kinderen die opgroeien in armoede een Ajax-belevenis aanbieden. In verband met de sportieve prestaties van Ajax in de beker, competitie en Champions League is besloten om het Ajax Gala in het volgende verslagjaar te laten plaatsvinden. Het (sportieve) belang van Ajax als voetbalclub, voor spelers en medewerkers is hierin leidend geweest. Voor het eerst is een actie opgestart met de Ajax-jeugd. Door het scoren van doelpunten konden zij cadeaus sparen voor kinderen in het Emma Kinderziekenhuis. Deze actie werd door maatschappelijk partner ABN AMRO extra financieel ondersteund. Als eerste foundation van een voetbalclub in Nederland is de Ajax Foundation per 1 september 2018 in het bezit van een CBF-keurmerk. Het keurmerk laat zien dat de Ajax Foundation uitstekend werk verricht en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen. Ook is er een seizoenenplan beschikbaar met daarin de strategie en doelstellingen voor de komende seizoenen. Het bestuur voert een stabiel financieel beleid met voldoende stille reserves zoals het boekjaar 2018-2019 ook laat zien. Het bestuur wenst dit beleid te continueren. Wij kijken als bestuur dan ook met meer dan tevredenheid terug op het negende jaar van de Ajax Foundation en kijken wederom met veel vertrouwen uit naar het volgende verslagjaar. Voor het verslag 2018-2019 heeft net als vorig verslagjaar een accountantscontrole plaatsgevonden op de jaarrekening van de Ajax Foundation. De ter vergelijking opgenomen bedragen in de winst- en verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten zijn dit verslagjaar gecontroleerd. Bestuur Ajax Foundation Edwin van der Sar Susan Lenderink Sirik Goeman Roderick Turpijn Miel Brinkhuis XXX Amsterdam, 21 november 2019 Pagina. 4

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 4