Toelichting op de baten en lasten AJAX Foundation Realisatie 2018/2019 Totaal besteed aan projectdoelstellingen Totaal kosten beheer en administratie Totaal besteding Totaal resultaat Begroting Realisatie 2018/2019 2017/2018 Bedragen x 1 Ondersteuning divers Overige projecten -13 061 -13 061 -411 336 Diverse kosten Bureau-& organisatiekosten Organisatiekosten -4 840 -3 653 -8 493 -419 829 -257704 Note - AFC Ajax NV draagt kosteloos bij ten aanzien van personele kosten en overheadkosten Pagina. 38 -20 634 -20 634 -365 000 -216 932 5 000 2 000 -5 250 -7 000 -5 250 -372000 -117 750 -222182 74163

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 38