Toelichting op de balans t|g) AJAX Foundation 2018/2019 Algemene reserve Kortlopende verplichtingen 2017/2018 XXX Saldo per 1 juli 142 646 Resultaat boekjaar: -257 704 - Onttrrekking aan bestemmingreserve - - Toevoeging aan bestemmingsreserve -37 250 - Toevoeging aan continuïteitsreserve - -152 308 verloop resultaat boekjaar Baten 162 125 Besteed aan projectdoelstellingen -411 336 Kosten beheer en administratie -8 493 -257 704 De post kortlopende verplichtingen bevat voornamelijk schulden aan crediteuren en nog te betalen kosten met betrekking tot projectdoelstellingen. Pagina. 36 74 163 82 500 -14 017 142646 296 345 -216 932 -5 250 74 163

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 36