Staat van baten en lasten w AJAX Foundation Baten Realisatie 2018/2019 Totaal baten Lasten Totaal lasten Resultaat Mutaties reserves Begroting 2018/2019 Realisatie 2017/2018 XXX Bedragen x 1 Baten uit eigen fondswerving Baten uit acties van derden Besteed aan projectdoelstellingen Kosten beheer en administratie 158 375 3 750 -411 336 -8 493 162 125 -419 829 -257704 Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve Algemene reserve Resultaat 2018/2019 37 250 -294 954 -257704 Pagina. 32 121 496 174 849 254 250 296 345 -365 000 -216 932 -7 000 -5 250 -372 000 -222 182 -117 750 74 163 80 000 174 250

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 32