Balans (na resultaat bestemming) t|g) AJAX Foundation Liquide middelen ACTIVA Vlottende activa Totaal activa 529 135 PASSIVA Totaal passiva 529135 30 juni 2018 XXX Bedragen x 1 30 juni 2019 Vorderingen Debiteuren 869 Overige vorderingen 15 174 ABN AMRO Bank 513 092 16 043 513 092 Reserves en Fondsen Continuiteïtsreserve 100 000 Bestemmingsreserves 327 250 Algemene reserve -152 308 Kortlopende verplichtingen Crediteuren 95 759 Overlopende passiva 158 434 274 942 254 193 Pagina. 31 145 8 642 8 787 621 786 621 786 630 573 100 000 290 000 142 646 532 646 35 507 62 420 97 927 630 573

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 31