t|g) AJAX Foundation Begroting 2019-2020 Baten Totaal baten Besteding Totaal projectdoelstellingen Beheer en administratie Totaal beheer en administratie Totaal Resultaat XXX De bedragen die gebudgetteerd zijn voor 2019/2020 zijn hoger dan het verslagjaar hiervoor. Er is gekozen om meer projecten voor kinderen en jongeren die opgroeien in een sociaal/ econmische achterstandssituatie uit te voeren. Mede door het Ajax Gala waarvan wij verwachten dat dit evenement wel plaatsvindt in het komende verslagjaar is een verhoging van het budget door het bestuur bepaald. Budget voor kinderen met een beperking blijft gelijk. Voor kinderen met een chronische ziekte is geld gereserveerd voor het bouwen van een Ajax Playground. Bedragen x 1 Baten uit eigen fondsenwerving Donatie AFC Ajax Charity Matchday Ajacied van de Wedstrijd Overige donaties Baten uit acties derden Actieplatform Ajax Gala Projectdoelstellingen (Chronisch) ziek Verstandelijke/fysieke beperking Sociaal/economische achterstand Bureau- organisatiekosten Communicatiekosten Pagina. 29 50 000 30 000 4 250 26 500 2 500 170 000 283 250 42 500 35 000 250 000 327500 7 500 2 000 9 500 -53 750

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 29