AJAX Foundation fondsenwer Om de projecten financieel mogelijk te maken streeft de Ajax Foundation er elk verslagjaar naar om een of enkele fondsenwervende evenementen te organiseren. Dit verslagjaar heeft er één groot fondsenwervend evenement (Charity Matchday) plaatsgevonden en zijn een aantal kleine initiatieven gestart. De Ajax Foundation kan daarnaast niet zonder steun van supporters en zakelijke relaties. Wij danken alle donateurs klein en groot voor hun donatie en het in ons gestelde vertrouwen Pagina. 26 ing XXX

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 26