LIFE SKILLS CLINICS In 2014 zijn we voor het eerst van gestart met het project Life Skills Clinics. Basisschoolleerlingen kregen toentertijd na schooltijd drie voetbalclinics aangeboden. Tot en met verslagjaar 2016-2017 hebben we met veel plezier vele basisscholen in Amsterdam bezocht en gaven we daarnaast voetbalclinics aan diverse groepen kinderen. Vanuit de Gemeente Amsterdam en basisscholen was er echter behoefte aan een educatief programma gecombineerd met sport. Om zo ook het gemeentelijk beleid te ondersteunen. Hier hebben wij als Ajax Foundation dan ook op ingespeeld. De naschoolse activiteiten zijn verplaatst naar overdag om meer kinderen en vooral ook meer meisjes te kunnen bereiken en is een lesprogramma ontwikkeld. In samenwerking met Ajax-hoofdsponsor ZIGGO, maatschappelijk partner ABN AMRO en College de Toekomst is een educatieprogramma ontwikkeld dat geheel aansluit bij het curriculum van de basisschool. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar het maatschappelijk effect van het project in samenwerking met Sustainalize. Met de Gemeente Amsterdam is een selectie gemaakt welke basisscholen in aanmerking komen voor een Life Skills Clinic dag. Scholen zijn geselecteerd op basis van ligging, diversiteit en samenwerkingsintensiteit met de Gemeente Amsterdam. In februari heeft een pilot plaatsgevonden op basisschool De Polstok in Zuid-Oost en is Life Skills Clinics nieuwe stijl in maart van start gegaan in de stadsdelen Zuid-Oost, West, Nieuw-West, Oost en Noord. BEKIJK VIDEO Life skills Clinics nieuwe stijl: Leven als een Ajacied Een hele dag staat de basisschool in het teken van Ajax. Leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 volgen tijdens schooltijd enkele lessen over voeding, omgaan met geld en mediawijsheid. Ook krijgen de kinderen op het schoolplein of in de gymzaal een voetbalclinic volgens de unieke Ajax-trainingsmethode aangeboden. Naast technische aspecten als dribbelen en balbeheersing leren de jongeren ook hoe je elkaar, zowel binnen als buiten het veld, met respect behandelt. De clinics zijn gericht op respect, samenwerken, plezier en discipline en sportiviteit in de breedste zin van het woord. Na afloop van de dag ontvangen alle kinderen een oorkonde met daarop de normen waarden die deze dag behandeld zijn en zoals deze bij Ajax gehanteerd worden. 9

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 9