Als oprichter van de Ajax Foundation stelt AFC Ajax NV personeel kosteloos ter beschikking aan de Stichting Ajax Foundation. In het verslagjaar zijn de werkzaamheden onder leiding van manager Foundation CSR Jeannette Jongejans uitgevoerd. John Heitinga is sinds 15 februari 2017 als ambassadeur aan de Foundation verbonden. Het afgelopen jaar zijn veel activiteiten uitgevoerd. Het project Life Skills Clinics is een nieuwe fase ingegaan en hebben we onderzoek gedaan naar het maatschappelijk effect van het project. Dit onderzoek is uitgevoerd door Lisa Visser die als stagiaire dit verslagjaar was verbonden aan de Ajax Foundation. Er zijn inkomsten vanuit twee eigen fondsenwervende evenementen gegenereerd. In november 2017 heeft voor het eerst een wedstrijd van Ajax in het teken gestaan van de Ajax Foundation: de Charity Matchday. In april 2018 vond de derde editie van het Ajax Gala plaats. Dit verslagjaar kunnen we concluderen dat veel kinderen en jongeren namens de Ajax Foundation mooie en intensieve momenten rondom Ajax hebben beleefd. En dat de normen en waarden die de Ajax Foundation hoog in het vaandel heeft staan ook jongeren richting geeft. Daarnaast is de Ajax Foundation intensiever gaan samenwerken met de Gemeente Amsterdam en is daar zeer verheugd over. Wij kijken als bestuur met meer dan tevredenheid terug op het achtste jaar van de Ajax Foundation en kijken met veel positieve energie uit naar een volgend verslagjaar. In 2017/2018 heeft voor de eerste keer een accountantscontrole plaatsgevonden op de jaarrekening van de Ajax Foundation. Op de jaarrekening 2016/2017 is geen accountantscontrole toegepast. De ter vergelijking opgenomen bedragen in de winst- en verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten zijn derhalve niet gecontroleerd. Als gevolg hiervan is door de accountant voor 2017/2018 nog een oordeelsonthouding afgegeven. Bestuur Ajax Foundation Edwin van der Sar Jeroen Slop Cees van Oevelen Sirik Goeman Roderick Turpijn Miel Brinkhuis Amsterdam, 20 december 2018 5

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 5