INHOUDSOPGAVE MJ ^yiNIEIDIM STICHTING AJAX FOUNDATION Dromen, kansen en het ontwikkelen van talent Doelstelling Doelgroep Missie Visie Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm ANBI-status Samenstelling Bestuur en nevenfuncties VUmc Kinderstad Life Skills Clinics Community Skills Clinics Ajax Cape Town Community Scheme More than Friends Day Friends Cup Samenwerkingen met stichtingen FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN Charity Matchday: De Dag voor de Toekomst Ajax Gala 2018 Donaties Merchandise JAARREKENING 2017-2018 Balans Staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de baten en lasten

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 3