Risico's en onzekerheden Er zijn geen gebeurtenissen en/of omstandigheden die mogelijk een indicatie vormen dat er sprake is van een ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van werkzaamheden van de Ajax Foundation. Het begrote negatieve resultaat over 2018/2019 bedraagt 117.750 met name door hogere uitgaven aan projectdoelstellingen. Uitgaande van het aanwezige liquiditeitssaldo en voldoende eigen vermogen per 30 juni 2018 zal de continuïteit van de activiteiten van de Ajax Foundation meer dan gewaarborgd zijn.

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 27