TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN Bedragen x 1 Baten uit eigen fondswerving Donatie AFC Ajax NV Charity matchday Ajacied van de Wedstrijd Overige donaties Totaal baten uit eigen fondswerving Realisatie 2017/2018 Begroting 2017/2018 Realisatie 2016/2017 50.000 30.697 4.250 40.799 125.746 50.000 25.000 4.250 25.000 104.250 50.000 4.000 1.745 55.745 Baten uit acties van derden Ajax Gala Overige acties Totaal baten 170.454 145 170.599 296.345 170.000 2.500 172.500 276.750 55.745 Besteed aan projectdoelstellingen (chronisch ziek VUmc Kinderstad Beperking More than Friends day Friends Cup Sociaal/economisch Community Scheme Cape Town Life Skills Clinics Fair Play Ondersteuning divers Overige projecten Totaal besteed aan projectdoelstellingen -2.645 -21.434 -5.848 -60.000 -106.371 -20.634 -2.645 -27.282 -166.371 -20.634 -216.932 -7.500 -22.500 -7.500 -60.000 -125.000 -10.000 -20.000 -7.500 -30.000 -195.000 -20.000 -252.500 -1.815 -15.165 -60.000 -93.232 -9.723 1.815 -15.165 -153.232 -9.723 -179.935 Beheer en administratie Bureau-& organisatiekosten Organisatiekosten Totaal kosten beheer en administratie Totaal besteding -5.250 -5.250 -222.182 -5.000 -2.000 -7.000 -259.500 -1.064 -1.064 -180.999 Totaal resultaat 74.163 17.250 -125.254 Note: - AFC Ajax NV draagt kosteloos bij ten aanzien van personele kosten en overheadkosten. - Overige donaties: toename als gevolg van eenmalige donatie Projectdoelstelling realisatie versus begroting: - "Fairplay" wordt gerealiseerd in het seizoen 2018/2019 - "Life Skills en Clinics" lager als gevolg van uitgestelde clinic activiteiten 25

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 25