STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bedragen x 1 Realisatie 2017/2018 Begroting 2017/2018 Realisatie 2016/2017 Baten Baten uit eigen fondswerving Baten uit acties van derden 125.746 170.599 104.250 172.500 55.745 Totaal baten 296.345 276.750 55.745 Lasten Besteed aan projectdoelstellingen 216.932- Kosten beheer en administratie 5.250- 252.500 7.000- 179.935 1.064- Totaal lasten 222.182- 259.500- 180.999- Resultaat 74.163 17.250 125.254- Mutaties reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Algemene reserve Resultaat 2017/2018 14.017 82.500 142.646 74.163 22

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 22