COMMUNITY SKILLS CLINICS Community Skills Clinics is een nieuw project van de Ajax Foundation dat samen met de Gemeente Amsterdam, de Anne Frank Stichting en College de Toekomst wordt ontwikkeld. Het betreft een project voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. In samenwerking met de Anne Frank Stichting wordt een Ajax Fair Play workshop ontwikkeld en trainers hiervoor speciaal opgeleid. De Ajax Foundation gaat in gesprek met jongeren over normen en waarden. Jongeren die deelnemen aan dit project krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen, worden zich bewust van het belang van maatschappelijke deelname en leren vaardigheden om binnen en buiten het veld respectvol met elkaar om te gaan. In april vond in samenwerking met College de Toekomst een pilot plaats met leerlingen (onder 17 en onder 19 jaar) die de opleiding tot 'Professioneel Voetballer' volgen. Verdere ontwikkeling en uitrol van het project gebeurt in verslagjaar 2018-2019.

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 11