28 19 112 3640 3640 1820 Doelstelling van dit project is om kinderen bewust te maken van gedrag en gedragingen op en rondom het veld, sociale media, omgaan met geld en gezonde voeding. Afgelopen seizoen heeft de Ajax Foundation onderzoek gedaan naar het effect van het Life Skills Clinics project op kinderen. Leerlingen die een Life Skills Clinic hebben beleefd, gaan na deze dag bewuster om met social media, gezonde voeding en geld. Zo gaf 65% van de ondervraagde kinderen aan dat ze beter met geld omgaan na het bijwonen van de clinic. Wat betreft gezonde voeding, geeft 23% van de kinderen aan dat ze gezonder zijn gaan eten nadat ze een clinic hebben bijgewoond. Het laatste thema waar we op sturen, social media, laat ook een positieve verandering zien, 29% van de kinderen geeft aan dat ze beter nadenken over tekst en/of foto's die ze op internet plaatsen. Dit geeft aan dat de huidige opbouw van de clinics een positief effect heeft op onze doelgroep en dat ze door interactie met Ajax en sport en spel bewuster worden van normen en waarden, ook een maand na het contact met Ajax. In de toekomst blijven we door middel van effect metingen onze projecten monitoren om ze nog beter af stemmen op de behoefte van de kinderen en we, naast een leuke dag, een bijdrage leveren aan het zelfbewustzijn van kansarme kinderen en jongeren. 7 4 3 2 2 1 35,78% Nee 64,22% Ja 10 Life Skills Clinics basisscholen in Amsterdam ABN'AMRO vrijwilligers leerlingen stuks fruit liter water Zuidoost Nieuw-West Noord Zuid West Oost Denk je dat je beter met geld omgaat na het lesprogramma van Life Skills Clinics?

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 10