S"ïïr™ sï stirg"ot"° h<< z« 4.16. Bewaking Bekend 4.17. Extra mankracht S5T beide" nUChter) Rene Ku,per' Roben Ju"8e cn Frans staan ,e trappelen Ron Ricliel. 4.19 Persbericht. fanM' Ro«cr de bloemen En ,ians de ,,ai,aanse champ^ Die worden in dozen bij de uitgang gc2et. De leden kunnen ze gratis en voor niets meenemen. ALSJEBLIEFT 4.22. John Veldman Genootschap. boys willen weer «'«'act met Bob op tie avond Daar het vorige avond een zak WaS' 'S bC3'0,en °m de verbindin8 WC door te laten gaan maar nie^opt nemen in het programma. Goed idee p 4.23 Nazit. Er ÏÏSÏ 7 eve" ua te kcuvelcn 0VCr dc avond' Echter «een tijdslimiet op te leggen 4 24 Ovrng m,ssch,cn vroe8 op moeten Onder andere ondergetekende De afschrijvers krijgen het blad toegestuurd Besloten wordt om 18 uur 00 aanwezig te zijn. 6 Rondvraag Er moet geregeld worden dat Pim aanwezig is. Klaas benadeit David Endt, die Pim weer benaderd Bob is het er volledig mee eens dat de fanclub opgeheven wordt. Hij vindt hel niet meer dan logisch en is hartstikke blij met de gang van zaken. "WE ZIJN MOOI BEGONNEN EN MOETEN MOOI EINDIGEN"!! 7 Sluiting. OM I MINUUT OVER TIEN SLUIT DE PRESES DE VERGADERING. EEN TUDPERK LIGT ACHTER ONS!! Notulen; Jaap Stobbe, abactis. Amsterdam 5-5-2000.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 2000 | | pagina 4