NOTULEN BESTUURS VERGADERING BOBBY HAARMS FANCLUB D.D, 1 MEI 2000. TEN HUIZE VAN RIMKO HAANStoT AANWEZIG: I lans, Riuiko, Klaas, Ineke, Jaap en later Bobby Haanns. 1 Opening; De preses Rimko Haanstra opent om tien minuten over acht de laatste vowaderinu met een speel.se „k op de tafel. He. is achteraf Ueouweoer maar we hadden van Sïïe „T"" f?'° mo?en nen*en Pruses heet het bestuur van harte welkom. De joligheid wordt met een hilarisch gejuich ontvangen 2 Ingekomen stukken: 0P°kU *1" rhana HanS leesl dc brief met een EngelsChanees accent voor Alsof die Melissen er geboren 13. 'id70rde" van de B.obby Haarms fanclub. De blanken boeren hebben toch een beetje gelijk, de autochtonen zijn wel wat langzaam Dc fanclub wordt opgeheven. Ondanks at,het bestuur ontroerd. Dc AA hoopt dat Opoku dat ook is als Jaap hem een brief in het Engels heeft teruggeschreven Dc AA is zich ervan bewust dat zijn woordenschat van dc wereldtaal dusdanig is dat de mensen in Ghana ook even kunnen lachen Br is een bnef binnengekomen van Nap. Zijn vrouw is overleden dus die komt niet op de Gala-avond Scheelt hem een geeltje. Rimko heeft een gevoelige condoleancebrief geschreven. Het bestuur is het er over eens: preses Chapeauü Er zijn brieven ontvangen van afschrijvers o.a.: Louis van Gaal, Ilans Boskamp, Ricmer v/d Velde cn dc Tollars. Tevens is er een pak brieven binnengekomen van mensen die weer niet kunnen lezen Zij willen dc partners meenemen. De preses is het gezeik moe. Hij schrijft een brief. Ze kunnen komen, maaaarrn betalen Valt het toetje bij Brokamp toch duurder uit dan we verwacht hadden 3 Notulen vergadering 16 maart 2000: De naam van dc bandleider is door dc AA weer verkeerd geschreven, het moet zijn PAUL POULISSEN Ineke is het niet eens met de zinsnede: "Jaap en Ineke zijn het daar niet mee eens". Het ging natuurlijk over geld Hierbij krijgt Ineke haar rectificatie: "zij is het er half mee eens". 4 Fanclubavond - programma. Omdat Bob er nog niet is, worden de acts eerst doorbesproken 4.9 Act 1. Youp van het Hek komt. Hij wil ook iets doen Proficiat Hans 4.10 Act 2. Rene Froger is zijn optredens in dc Ahoy aan het voorbereiden Hij heeft het te druk Danny Blind is contactpersoon Maar het is bijna zeker dat hij niet komt Logisch. 4.11 Act 3. Willeke Albcrti moet op die avond werken. Er gaat een gerucht dat ze alle spiegels in haar krappe onderkomen kapot geslagen heeft cn ze nu toch weer aan het lijmen is. 4.11 a Act 4. Willem van Hanegem is benaderd door Manuputty. Het blijkt dat Willem niet heeft toegestemd maar wat nog belangrijker is hij heeft ook geen NEE gezegd. Dus...er is hoop

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 2000 | | pagina 2