Jl'St'tai™.1"' W» nS..r ïsïï p"üi pb™"! dt g"- deresthei bes,eur, ,bij he' Ui"ikken dl" Ha"S ROcic kans '"aak, van Ineinpi gei™gd v* werpen bij Willemijn of Ronald Z0enhdr^r,ebZ:an de,F:5CUI WOrd' besl0,cn dc toch ui. ie nodigen. A3 Toegangsbeleid financiën: zuHen'het'in worden "'«genodigd. We fl 25 beinlen. «sone. n,e. vermelden maar de partners moeien wederom A4 Catering: A5 Programma: Award: Jaap belt Luuc voor sponsoring. »Cr!TEaII'7* Award DOg SfC" rekfnins naar Luuc 'e hebben gesiuurd. De AA spoort haar aan om dal zo snel mogelijk te doen. Bobbola: de kutprijzen ÏeS ofTkt "T" T" mcemakïn- '"J k°«"'"et het idee om g t Kuipnjzcn, iioc leuk of lekker dan ook, weg te laten Slrrhu d ABN/AMROen"l^ekkeliJ,l*PrÜ"n ""«eten dan worden Vip-plaatsen van d"" ü^oTo?K e, ,Z Hn, ^ROeVCr- D' ,0'Cn W°"Jen da" ook 8°edkO|«r. UIJV voor 25 gulden, liet bestuur gaat akkoord met hei idee. besTnZ h T,rf pUa>St" Wi«- h<-« ™isbure,„ benadert is nog niet De Buuzingcrs: woHiZndiZ" t mC;bilf-ZU m0Re" ht' Boblitd weer ten gehore brengen Kr mm™ Zgen °m ma',c l,ten drukk«" Iuda< gasten mee Overig: LZrL^'T °m nie,z.ovecl acts ui« <e "«"gen- Als van Hanegem zou willen huisvrienri vnn du huisvriend van de van Hanegcms. Hij moei voor ons het ijs breken. Ineke en Rimko zuilen Yoep van hel Uek benaderen. ?ert?r wZ.'h°? Hee,n i0"^ kUn"C" beMdw» "et spelershome, zuipen! ouwehocren over i" het heden cn verleden en De fotograaf voor het aanslaande Bob-Gala wordt nu definitief Ron Richel. Over een afscheidscadeau moeten we nog met hel gehele bestuur vergaderen Ineke staat gerant voor de bloemen. 6 Bobblad nr. 7:

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 2000 | | pagina 3