5.10. Fotograaf. Men is het er over eens dat Ron Richel symphatiek is en mooie foto's maakt, (zijn lengte is een groot voordeel) Ineke bena dert Ron. Klaas heeft Jack Aarts al een toezegging gedaan en zal hem nu afzeggen. 5.11. Persbericht. Erik van Leeuwen mag zijn kunnen bewijzen. Hij krijgt van ons een kans. Klaas benadert hem. 5.12. Replica Award voor Luc Riesenbeck Luc heeft ooit laten vallen dat hij zo graag een replica van het beeldje heeft. Het bestuur is het er over eens dat Luc veel voor de fanclub betekent heeft en gunt hem het kunstwerk. Rimko heeft reeds contact met Pepe gehad. 5.13. Geschenken sponsors. Er wordt besloten om de flessen drank te laten sturen door de drankfirma. Jaap regelt de brief. Hans regelt de verzending. 5.14. Oude nummers Bobblad. De Praeses bulkt van de oude nummers. Ze worden op de gala avond neergelegd. Zo kunnen sommige leden hun collectie volledig maken. 5.15. Intekenlijst videoband "De heer van de Meer". De Heer van de Meer kan de boom in. Ze bekijken het maar. 5.16. Persbericht. Zie Agendapunt 5.5.11. 5.17. John Veldmangenootschap. Hans gaat een poging doen om een straalverbinding met Haarlem te maken. Er bestaat een mogelijkheid en volgens Hans niet eens zo ingewikkeld, alleen de huur van apparatuur is zeer prijzig. Als het zou lukken zou het een stunt zijn. Een straalverbinding met Haarlem visa versa. Uniek. Misschien is een sponsor bereid om voor de kosten op te draaien. 5.18. Filmopnamen :De Goede Beul" Rimko wil filmen op de Gala-avond. Vinden wij dat leuk? 5.19. Overig. Rob de Jong wil relaties uitnodigen. Het bestuur gaat unaniem accoord. Misschien zijn dat wel sponsors in de dop. Hans oppert de mogelijkheid om op dooie momenten via de monitoren unieke voetbalmomenten uit het verleden weer te geven. Het idee van de V.P. valt wel en niet in goede aarde. We bekijken het ter plekke. Werkt het niet dan stoppen we de handel 6Rondvraag Hans wil een Bobby Haarms Webside openen. Klaas en Bob vragen Roger. De extra mankrachten worden ook ingeschakeld bij de lotenverkoop.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 5