NOTULEN BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" D.D.: 18 OKTOBER 1999. Aanwezig 20.00 uur: Bobby Haarms, Rimko Haanstra, Klaas Vos, Ineke Provily en Jaap Stobbe. Hans Melissen arriveert 15 min. later. Hij heeft een geldig excuus. Hij had gegeten in het Italiaans restaurant "Gondola" Hij heeft uren moeten wachten eer het voedsel op tafel stond. Het bleek het wachten waard want het was niet te vreten. 1. Opening. De Praeses opent om 20 uur 25 de vergadering symbolisch met een aansteker. Dat belooft een vurige vergadering te worden. 2. Ingekomen stukken. Lid 91 wordt herdacht via een ingekomen brief met een prachtig gedicht van Sarah Maria de Moll. 3. Notulen vergadering 6 mei 1999. Geen commentaar. (God zij dank) APostbus. "Zonde van het geld" De Praeses heeft de postbus opgeheven. Dat scheelt de kas 280 gulden. Proost. De Praeses stelt zijn eigen adres beschikbaar. Hij is de lui en de Abactis blij. 5. Fanclubavond. 5.1. Lokatie: Er is keus tussen de ABN/AMRO-zaal en de ABA-zaalbeiden in de Arena. Voorkeur gaat uit naar ABA-zaal. Hij is wel groot maar kan met schotten afgeschut worden. In de zaal staan monitoren en Hans werkt bij - of heeft - een bedrijf die in het bezit is van A camera's, dus zijn er mogelijkheden om de avond te registreren en onderwijl in de zaal uit te zenden. We zullen alles op de avond zelf beoordelen. De vraag staat nog open welke zaal we toegewezen krijgen. Rob de Jong zal ons daarover informeren. Hans is contactpersoon. Het parkeerprobleem wordt -als het goed is- ook door Rob de Jong opgelost. Ook hier krijgen we nog nader bericht over. 5.2. Catering: Dit jaar levert Rob weer de dranken en happen. Om een zaal met dooie zittende mensen tegen te gaan, wordt er geen lopend buffet geserveerd maar losse happen. Tevens zal de oesterman met zijn goddelijke weekdieren de mannen geil maken. 5.2.A. Aanvangstijd: Er wordt besloten om op 19 uur 30 de zaal open te stellen.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 2