Uil 518 0veri9 n LrlU^b- AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op maandag 18 oktober 1999 om 20.00'uur Uitgenodigd: Hans. Ineke, Jaap, Klaas, Rimko Bob 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Notulen vergadering donderdag 6 mei 1999 4. Postbus 5. Fanclubavond x 5.1 Lokatie AftC j 5.2 Catering/aanbod Rob de Jong uV4/ j 'L 5.3 Programma: 5.3.1 Band 5.3.2 Award l Ui LTu. 5.3.3 Bobbola OfCT 5.3.4. De Bunzingers \£u,\ 5.3.5. Simon Tahamata j-^Vco 5r3:6-Enk-Bofgman-{voeibal-jongleur) J r y 5.3.7 Goochelaar cape-act 5.3.8 Joep Buis (karikatuur-tekendar) r&ff) (Beperkte) rondleiding \Z*tl 5.37l0iQvenqe voorstellen 5 3 uMlng 5.4 Sponsors „5,5 BudgettO'OOÜ, Toegangsbeleid Bewaking 5.8 Extra mankracht Ia i J. Fotograaf 5.10 Persbencht Oc- 5J1 "Replica" Award voor Luc Riesenbeck J5/I2) Geschenken sponsors - öJ3 Oude nummers Bobblad 5.14 Intekenlijst videoband "De Heer van De Meer" _.5 15 Pareèswcht— 5 16 John Veldman Genootschap 5.17 Filmopnamen "De Goede Beul" 6. Rondvraag 8. Sluiting i

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 1