6. ERELEDEN 2.3 Het bestuur kan personen, die niet noodzakelijk lid hoeven te zijn van de Fanclub, benoemen tot ereleden 6.2. Een erelid is vrijgesteld van het betalen van contributie. 6.3. Tot ereleden zijn benoemd: Sien van Spellen (07/02/93) Bert Haanstra t (07/02/93) Tilly Haarms (09/04/93) Stefan Pettersson (03/05/94) Frank Rijkaard (28/05/95) Riemer van der Velde (11/05/97) Louis van Gaal (01/06/97) FINANCIËN 7 1. De contributie bedraagt J 50,00 per lid per jaar 7.2. De contributie bedraagt 25,00 per partnerlid per jaar. 7.3. Het boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 7 4. Leden en partnerleden die zich aanmelden na 1 januari betalen 25,00 contributie voor het lopende boekjaar. 8. BOBBY HAARMS FANCLUBAVOND 8.1 De Bobby Haarms Fanclub organiseert jaarlijks een Bobby Haarms Fanclubavond. 8.2. Bobby Haarms zal op elke Fanclubavond de naar hem genoemde Award uitreiken aan een speler die naar zijn mening deze extra waardering verdient. 8.3. De Bobby Haarms Fanclubavond is uitsluitend toegankelijk voor leden en degenen die door het bestuur zijn uitgenodigd. 3 Besluitenlijst Bobby Haarms Fanclub (Reglement) - woensdag 5 mei 1999

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 3