3. LEDEN 3.1. De Bobby Haarms Fanclub staat open voor alle personen die Bobby Haarms een warm hart toedragen en met de oprichters van mening zijn dat Bobby uniek is in de voetbalwereld en van onschatbare waarde voor zijn club Ajax 3.2 Een persoon wordt ingeschreven als lid op de datum dat de eerste contributie is voldaan. 3.2. Een lid krijgt een lidnummer op volgorde van inschrijving, 3.4 Het aantal leden, inclusief partner- werkende- en ereleden, bedraagt maximaal 200 4. PARTNERLEDEN 4.1Een persoon die op hetzelfde adres woont als een lid, kan tegen gereduceerde contributie worden ingeschreven als partnerlid 4.2. Een partnerlid heeft recht op toegang tot de Bobby Haarms Fanclubavond maar ontvangt geen "Bobblad". 4 3 Een persoon wordt ingeschreven als partnerlid op de datum dat de eerste contributie is voldaan, 4 4 Een partnerlid krijgt een lidnummer op volgorde van inschrijving. 5. WERKENDE LEDEN 5 1 Een werkend lid is een lid dat het bestuur ondersteunt door in haar opdracht taken te vervullen. 5.2. Een werkend lid wordt door het bestuur benoemd 5.3. Een werkend lid is vrijgesteld van het betalen van contributie. 5.4 Tot werkend lid is benoemd: 1. Luuk Riesenbeck (13/03/94) 2. Berno Dieteren (27/11/98) 2 Besluitenlijs! Bobby Haarms Fanclub (Reglement) - woensdag 5 mei 1999

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 2