BESLUITENLIJST BOBBY HAARMS FANCLUB (REGLEMENT) 1. ALGEMEEN 1.1 De Bobby Haarms Fanclub is opgericht op 7 februari 1993. 1.2. De fax aan Bob Haarms verstuurd op 7 februari 1993 is de eerste officiële bestuursverklaring. 2. BESTUUR 2.1Een bestuurslid is vrijgesteld van het betalen van contributie. 2.2 Het bestuur is als volgend samengesteld: 1. Praeses Rimko Haanstra 2. Vice-praeses Hans Melissen 3. Abactis Jaap Stobbe 4. Fiscus Ineke Provily 5. Assessor Klaas Vos 2.3. Het bestuur blijft onveranderd van samenstelling tot het eind van het bestaan van de Fanclub 2.3. De taakverdeling in het bestuur is als volgt: Praeses Vice-praeses Abactis Fiscus Assessor Coördinatie Organisatie en voorbereiding vergaderingen Ledenadministratie en -correspondentie Organisatie Fanclubavond Sponsorcontact Medeverantwoordelijk Bobblad Correspondentie algemeen Medeorganisatie Fanclubavond Fotoredactie Bobblad Boekhouding Financiële ledenadministratie Verzending acceptgirokaarten Verantwoordelijk Bobblad Medeorganisatie Fanclubavond Woordvoerder Bosliiilenli|5l Bobby Hoarms Fanclub (Reglement) - woensdag 5 mei 1999

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 1