SYMBOOL VAN AJAX 2) Het lopen in het voetbal is net als met de auto in de stad rijden: optrekken en afremmen ofwel hollen en stilstaan. Het gaat niet om langdurige acties, maar om de kwaliteit der acties. Dat is in de hart slag curve van Dani terug te zien. Hij onderging op de eerste trainingsdag van het trainingskamp in Griekenland - 12 januari 1998 - een helse Bobby training. Een dik uur is het een kwestie van hollen en stilstaan: dat wil zeggen de hartslag met bal dan wel voetenwerkoefeningen opjagen, maar ook weer voldoende laten herstellen voor een volgende actie. Deze ingrediënten past Bob in al zijn oefenvormen toe. De oefenstof is op het maken van acties gericht. Alles is derhalve kort en hevig; zozeer zelfs, dat het adembenemend is. Dat wordt in de inspanningsfysiologie Anaëroob genoemd. Men komt voortdurend zuurstof tekort. Spelers snakken naar adem. Uitblazen kan door de intensiteit nooit tijdens een oefening, maar alleen er na. En dan is het wel even nodig ook! Geldt dat alleen voor spe lers of geldt dat ook voor Bob zelf? De arbeid-rust verhouding in de revalidatie-training wordt er mede door bepaald. Goede voetbalacties vergen snelle aanpassing van het voetenwerk. Op het juiste moment in de juiste positie staan om te passen, te schieten en te sco ren. Kappen en draaien, bij voorkeur op de vier kante meter, zodat het voor een tegenstander onnavolgbaar is. De basis voor dit voetenwerk wordt geleverd met de oefe ningen: bankje op en bankje af. Het zijn weliswaar oefe ningen zonder bal, maar ze verbeteren het dansen op de vierkante meter met draaien om de lengteas. Ook dat hoort bij voetbal. Het verrassend kunnen bewegen zonder bal is vaak net zo belangrijk als het kunnen bewegen met bal. Trainen is geen wetenschap op zichzelf. De wedstrijd leert datgene, wat in de trai ning gedaan moet worden. Als geen ander is Bob daar van overtuigd. Beleving en bezieling bepalen welk rendement uit de trainingsarbeid gehaald wordt. En hoe hoog de kwaliteit van de training is! Een dag voor de wedstrijd Bob's oefenstof ondergaan zou ten koste kunnen gaan van de energie, die in de wedstrijd nodig is. Maar alle andere trainings- dagen zou het een verrijking voor iedere voetballer zijn, wanneer een aantal van Bob's oefeningen gedaan zou worden. Het is niet alleen mentaal en conditioneel vormend. Het dansen op de voorvoe ten - een vorm van touwtje springen - versterkt de hamstrings, kuitspieren en enkels. En dat werkt blessure preventief. De rode draad voor het dage lijks fysieke onderhoud van een voetballer, of het nu revalidatietraining is of niet, dient geënt te zijn op de door Bob Haarms ontwikkelde oefenstof. Bob Haarms? Dat is een levend symbool van Ajax! Hij zit al zolang bij de club en hij heeft werkelijk alles meegemaakt. Goede tijden, slechte tijden. Vooral veel goede tij den. En hij werkte met alle grootheden die de geschiedenis van Ajax mede hebben bepaald. Ik kan wel zeggen dat ik met die Bob Haarms een speciale band heb. Die band begon al bij de eerste keer dat ik mij bij Ajax meldde. De datum was 15 augustus 1992. Ik trainde met Bob, alleen met Bob. Het was een voorbode voor wat komen ging, denk ik. Na een half uur, drie kwartier was de test afgelopen. Bob vond het goed. Ik mocht die middag mee met Ajax 2 dat in het Hilversum toernooi tegen Real Madrid speelde. In die eerste weken was het ook Bob die mij elke morgen bij het Holiday Inn Hotel, waar ik logeerde, kwam ophalen. Elke dag beginnen met Bob Haarms, als je dan geen Ajacied wordt.... Die training op 15 augustus was het begin van een serie individuele trainingen die volgens mij niet te overtreffen is. Ik heb ze gehad in alle soorten. Na een langdu rige bles sure, de laatste stappen op weg naar het volledig herstel. En vlak voor belangrijke Europa Cup-wed strijden, zoals toen, uit tegen Vfl Bochum op een onver licht trai ningsveld naast het stadion in de stromende regen. En ik heb ze gehad onder alle omstandig heden. In de hitte van Zuid Afrika of Griekenland, in de winterse omstandigheden van Amsterdam, in een lege De Meer. Ik denk dat niemand beter dan ik kan zeggen hoe zo'n individuele training met Bob Haarms is. Het is zwaar maar toch is het een genot om te doen omdat hij zelf ook honderd pro cent geeft. Ik houd van hoe hij is, hoe hij met voetbal omgaat: met een Ajax-hart en met volledige passie voor zijn werk. Wanneer ik aan Ajax denk, dan denk ik aan De Meer, aan Cruijff, aan een bepaald systeem, aan Amsterdam, aan Europa Cups. Dan denk ik ook aan Bob Haarms. Jos Geysel Jari Litmanen 8

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 8