VAN DE REDACTIE VAN DE COLOFON lJVU9| Het is al weer lang geleden dat u het vierde num mer van het Bobblad in de bus kreeg. Het lange wachten op een nieuw nummer wordt thans beloond met een dubbelnummer. De num mers 5 en 6 inéén. Het bevat voornamelijk herinneringen aan Bob n.a.v. z'n 65e verjaardag. Aan diverse mensen hadden we gevraagd iets aardigs over Bob te schrijven ten behoeve van een zgn.vriendenboek. U als lid van de fanclub willen we die bijdragen niet onthouden. Vandaar dit dubbelnummer. Opgetuigd met foto's van de viering van z'n 65 e verjaardag op 8 maart jl. En nog een bladzijde foto's van het laatste Bob gala. Ik wens u veel leesplezier. Klaas Vos P.S. DE FOTO'S IN HET VORIGE NUMMER WAREN GEMAAKT DOOR JACK AARTS. DAT WAREN WE TOEN VERGETEN TE VERMELDEN. Dit (dubbele) nummer staat in het teken van de 65e verjaardag van Bob. Het lag in de bedoeling om z'n verjaardag met de fanclubleden nog eens "dunnetjes" over te doen op de jaarlijkse fanclubavond in mei. Maar u allen weet hoezeer de resultaten van Bobs en ons aller club de laatste tijd teleurstellend zijn. En Bob zou Bob niet zijn als hij ons niet had laten weten in deze omstandigheid geen reden te zien voor een "feestje". Hij stelde voor om de fanclubavond te verplaat sen naar het begin van het volgende seizoen. Als alle tellers weer op nul staan. We zijn het natuurlijk in ons hart met hem eens. En hoe dan ook, het is Bobs feestje. Dit betekent dat we in het volgend seizoen twee fanclubavonden zullen organiseren. Eén in het begin en één aan het eind van het seizoen. Het betekent bovendien dat als u onverhoopt mocht besluiten uw lidmaatschap niet te verlen gen, u toch een uitnodiging zult krijgen voor de eerstkomende fanclubavond. U heeft er immers voor betaald. En nu het goede nieuws, nou ja nieuws: Bob blijft zijn werk bij Ajax voortzetten. De leiding van Ajax, beursgenoteerde NV of niet, beseft dat Bob, pensioengerechtigd of niet, nog absoluut niet gemist kan worden. En er wordt op deze manier alles aan gedaan om te zorgen dat onze tweede fanclubavond aan het eind van het seizoen niet in gevaar komt. Rimko Haanstra HET BOBBLAD VORMGEVING en DRUK: Officieel orgaan van de Bobby Haarms Fanclub Deze speciale uitgave is mede tot stand gekomen met Verschijnt regelmatig naar behoeven en believen. medewerking van de volgende Grafi Plaza bedrijven: Producent Combi Muller, Bert van Hazendonk UITGAVE: Produktie Rob Pootjes, Communicatie en Print Bobby Haarms Fanclub Pre-press Prographic Postbus 93099 Lithografie Prographic 1090 BB Amsterdam Druk Muller's Drukkerij Info Grafi Plaza tel. 020 - 410 61 04 Redaktie: Klaas Vos, Rimco Haanstra. |CRAFl| fax 020 - 410 61 05 -J F Redaktieadres: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of 1e Oosterparkstraat 55, 1091 GV Amsterdam gecopieerd dan na toestemming van de uitgever.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 2