Een fotografische impressie van de sixtï 9L - *^S5SS5k J ymk iP». A1 ■itöfc' <w S I Ik weet Jan dat mijnt train 9 zodg( je maag z,ch datje tot het ^^ndeg^ me dank. in je lijf omkeert, maa gi door de baar! Jari Uimanen ontvangt ABN/AMBO Bank gesponsord begeerde Bobby-Award ffWM fjft| A A Él Het zal de eeuwictdurenJil w eens ri'k w^s Boskamp blijven. Maa? naeen\/°0mWens van Hans van boven, wil Hans voor'ziin wil w o enspraak met hem '™"S« vz, °0'"' ^1 ik bl/jVen toch waa^|faSstent-trainer S S- ^efep ive/ ee„' f,/?aar «fef een betere stek. Jongens...en meisje ook. Hartstikke bedankt. Het was groots! Bob bedankt het bestuur van de Bobby Haarms Fanclub voor de zeer geslaagde avond en verrast ze met een heus Ajax-horloge. 26

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 25