TRAINEN IS AFZIEN Wil'S. feiifl maar blij mee zijn, dus toch maar met plezier naar de trainingen. Bob heeft iets, dat voorheen Jany van der Veen en heden ten dage, behalve Bob, ook een Dien de Groot, trainer van de A2 jeugd, heeft. Zij werken met hun spelers als vader tot zoon. Hun opvoeding, ook op ander gebied dan voetbal, was niet altijd even pedagogisch, maar wel met hart en ziel gedaan, met menselijke kan ten waardoor een ieder veel waardering voor hun werk had. In die periode werd ieder jaar een grootse feest avond met muziek, tombola en artiesten geor ganiseerd. In het seizoen werd die avond wegens de geringe belang stelling van de spelers, een fias co. Ik als verant woordelijk bestuurslid zei die avond "nooit meer zo'n avond te organiseren". Wat is echter "nooit" als Bob als nieu we trainer juist zo'n avond wil als beloning voor de geweldige inzet van een ieder. Bob mijn pro bleem van vorig jaar voorgelegd. Voor hem was er voor zijn spelers geen keus. Wat voor hen werd georganiseerd, daar paste het niet niet te verschijnen. Bob gaat als volgt aan de slag: Bob: Speler, volgende week onze feestavond. Kom je alleen of met z'n tweeën. Speler: Ik weet niet of ik wel kom. Bob: Dat vraag ik je niet. Jij bent er uiteraard, daar die avond voor jullie wordt georganiseerd. Dus jij bent er. Speler: Ik moet er nog over nadenken. Bob: Heb ik al voor je gedaan. Morgen hoor ik of je met z'n tweeën komt. Jij staat al genoteerd. Speler: Ja, trainer, je hebt gelijk. U begrijpt het al. Het werd een geweldige avond. Van de 60 genodigde spelers kwamen er 58. Die 2 die er niet waren hadden echt een goed excuus om er niet te hoeven zijn. Na een aantal jaren senioren en jeugd te hebben getraind werd Bob assistent-trainer van het twee de elftal. Een promotie die een ieder hem van harte gunde. In 1981 scheiden onze wegen en wordt Bob trai ner van o.a. Volendam en Aalsmeer. In 1984 start Ajax met de omschakeling van het In april 1966 werd door het bestuur de beslissing genomen, dat de trainer van de amateur senioren in het komend seizoen als assistent-trainer werd aangesteld bij Ajax 1 betaald. Ondergetekende, André Kraan, was als bestuurslid amateur jeugdvoetbal verantwoordelijk voor het aanstellen van een nieuwe trainer. Mede in overleg met collega bestuursleden en leden van de senio ren commissie werd gezocht naar een geschikte kandidaat. Al snel viel de naam van Bob Haarms, toen trainer bij O.D.A. uit Duivendrecht. Een gesprek volgde. Bestuur en commissie waren al snel akkoord en Bob meer dan blij en trots bij zijn Ajax als trainer aan de slag te kunnen gaan. Dat werd voor de amateur-spelers van de diverse teams wel even wennen. Zijn opvattingen en discipline hoorde meer bij het betaald voetbal dan bij amateurs die voor hun genoegen speelden. Toch verliep dat gewenningsproces zeer snel daar na een goede voorbereiding de resultaten in de competitie zeer goed waren. Getraind worden door Bob is afzien, blij zijn als de training is beëindigd (je kon toch maar weinig goeds doen), maar daar stond tegenover een respect voor een trainer die zich met hart en ziel inzette voor zijn jongens. Als je na de training thuis kwam, mopperde je op zo'n trainer, "t Was alle maal belachelijk wat je moest doen. En dat voor je liefhebberij. Maar 's avonds kwam je als speler één voor één tot bezinning. Die trainer Bob deed dat allemaal voor jou, speler. Hij wilde er alles uit halen, hij wilde ze allemaal het maximale laten presteren. En dan de beleving van die man. Daar kon je alleen 18

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 18