Beste CARNAVAL(DAM) 1982 Ik heb je als lid van de elftallen-commissie senio renvoetbal (1951-1964) en daarna als wedstrijdse cretaris senioren (1964-1988) als speler van het eerste en tweede elftal en als trainer meegemaakt. Ik vond je een zeer nuttige speler (rechtshalf) voor welk elftal je ook uitkwam, vergelijkbaar met Jan Wouters. Als trainer (van 1966-1981 en van 1986-heden) stond en staat de uitdrukking discipline hoog in je vaandel. Daarom was de opkomst van spelers bij trainingen en andere bijeenkomsten, bijv. tombola-avonden, altijd heel groot. Men moest wel zeer goede rede nen hebben om niet te komen opdagen. Jij wilde, net als ik, als het even mogelijk was, bij weer of geen weer, de elftallen laten voetballen of trainen. Tijdens de wintermaanden, in de sneeuw op onze voorvelden aan de Middenweg, nodigden wij clubs uit als buurman Watergraafsmeer, Zeeburgia, Blauw-Wit etc. voor het spelen van vriendschap pelijke wedstrijden. Erwtensoep met kluif, na afloop. Mede door deze activiteiten overbrugden wij de moeilijke tijd, dat de velden afgekeurd waren. Een winterstop kenden we niet. Tijdens de vorstperiode zochten wij de clubs op, die op zandgrond hun terreinen hadden, bijv. B.F.C., Bussum, Bloemendaal, L.V.V., Laren, Zandvoortmeeuwen. In het clubhuis van de Wieringse voetbalvereniging 'Succes" hangt zelfs een Ajax-vaan. P.R. voor onze club. Jij zei dan altijd tegen de spelers: "Daar worden jullie hard van". Voor de competities begonnen werden door diver se teams oefenwedstrijden gespeeld, dikwijls op zaterdag en zondag. Sommige elftalleiders vonden het wel eens te veel van het goede en mopperde dan tegen jou en mij, echter zonder succes.Aan het einde van elk seizoen nam een sterk senioren team deel aan een 4-daags buitenlands toernooi, bijv. in Londen, Parijs, Düsseldorf, België. In de Belgische mijnwerkersplaats Eisden (club Patro- Eisden) fungeerde je niet alleen als trainer, maar ook als barkeeper, hetgeen je op het lijf geschre ven was. Het regelen van shirts voor toernooien en bijzon dere wedstrijden was ook één van je sterke kan ten. Bijv. een finale geheel in het oranje spelen, tot verbazing van de tegenstanders! Wim Schoevaart CARNAVALLISTEN!!!!! Namens de Carnavalvereniging - Vrienden van AJAX- "DE MEERKOETEN" willen wij iedereen uitnodigen met een groots ALAAAFIÜ! En verwelkomen op het grootse CAR NAVALSFEEST, wat gehouden wordt in het "AJAX- RESTAURANT". Met algemene stemmen is de RAS-AJACIED "BOBBY HAARMS" gekozen als PRINS der AJA- CIEDEN genaamd: PRINS BOB I met als ADJUDANT: DICK de GROOT!!!! ALAAAFÜH Dit Carnavals gebeuren vindt plaats op ZATER DAG 13 februari 1982, aanvang: 20.00 Middenweg 401. Ja, beste Bob, dat is al weer 17 jaar geleden dat we bovenstaand bericht via een stenciltje wereld kundig maakten. En dat ging allemaal over jou als Ras-Ajacied: Bobby Haarms als Prins Bob I, met als Adjudant Dick de Groot!!! Alaafü! Wees eerlijk Bob, dit carnavalsgebeuren is toch één van de hoogtepunten geweest gedurende je trainerschap bij Ajax. Op de clubavonden - dat was altijd op vrijdag avond - kwam je ook altijd even naar het restau rant voor een babbel en een drankje. Dat was al in 1959 en dat heb je jaren volgehouden. Daar was je heel trouw in. En dat waardeer ik erg in je. Anderen (spelersgroep en technische staf) zag je nooit. Ik heb je ook nog zien voetballen. Nou ja, voetbal len?!! Er is daarvan niet zoveel blijven hangen. Ik weet alleen dat je op een gegeven moment ver vangen werd door Bennie Muller. Wat altijd is blijven hangen is je vriendschap en trouw en wat altijd zal blijven hangen je grote lief de voor ons Ajax. Piet Mendes

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 16