Colofon Colofon Fotografie: Het Bobblad, Officieel orgaan van de Voor- en achterzijde omslag Bobby Haarms Fanclub. Verschijnt Yvonne Witte regelmatig naar behoeven en believen J.H.M. Lindeman pag. 1 ANP pag. 4, 8, 10, 16, 18, 23, 26 Uitgave: J. Mud pag. 7,22 Bobby Haarms Fanclub Guus de Jong pag. 10 Postbus 93099 Europa Press pag. 12 1090 BB Amsterdam De Telegraaf: pag. 13, 24, 25, 29, 36, 44 Redaktie: Piet van der Klooster pag. 14 Klaas Vos, Rimco Haanstra Robert Colette pag. 15, 34 Redaktieadres: le Oosterparkstraat 55, Studio Friedlander pag.16, 17, 23, 25 1091 GV Amsterdam Nationaal Foto Persburo pag. 19 Theo Terviel pag. 20 Vormgeving en druk: Hans Heus pag. 21, 24 Deze speciale uitgave is mede tot Frans Hemelrijk pag. 21 stand gekomen met de medewerking Jan Stappenbeld pag. 22, 31 van de volgende GrafiPlaza bedrijven: George Verberne pag. 29 Soenar Chamit pag. 30 Producent: Hans van Weel pag. 30 Combi Muller, Bert van Hazendonk Hans van Tilburg pag. 34, 35 Flans Peters pag. 36 Produktie: Yvonne Witte pag. 39, 45 Rob Pootjes Louis v.d. Vuurstpag. 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48 Vormgeving: Ineke Provily pag. 40 Prographic, Henk Hoogenboom, Michel Sleutelberg pag. 42 Ramon Schellevis Rob de Jong pag. 47, 48 Opmaak/pre-press: Prographic, Nol van Utteren CTP: Markus Druk: Mullers Drukkerij Info GrafiPlaza 020 - 410 61 04 O 1 s niets uit deze uitgave mag worden overgenomen ot' geeopieerd dan na toestemming van de Fanclub

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 50