Danny Blind met Bobby Haarms Award. Riemer van de Velde tekent voor het lidmaatschap van de Bobby Haarms Fanclub, 11 mei 1997. Na de wedstrijd thuis tegen Heerenveen had ik zoals altijd een leuk gesprek met één van de leukste en beste voorzitters. Toen hij hoorde van de fanclub, wilde hij spontaan lid worden. En legde direct een briefje van honderd op tafel, terwijl een lidmaatschap slechts vijftig gulden kost. Voor het bestuur van mijn fanclub aanleiding om hem te benoemen tot erelid. Daar was ik het heel erg mee eens. Z'n trainer Foppe de Haan is trouwens ook een fantastische kerel, een echt voetbaldier, die met Heerenveen heel veel bereikt heeft. Silooy met Bob Award op middenstip De Meer.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1999 | | pagina 42