COLOFON HET BOBBLAD Uitgave: Advertenties: Redactie: Klaas Vos, Hans Melissen, Rimko Haanstra, Rob Pootjes Redactie-adres: Realisatie en Productie: Ja, ik weet het. Het werd wel weer eens tijd voor een nieuw nummer van het Bobblad. Je wil toch een beetje waar voor je geld. Al hoewel ik stemmen hoor dat de contributie te laag zou zijn. Dat de huidige jaarlijkse bijdrage uwerzijds al te gering is als je ziet wat voor geweldig feest er jaarlijks voor teruggekregen wordt. De galaavond van 8 december vorig jaar was inderdaad wel weer een hoogtepunt in het bestaan van de club. Niet in het minst dankzij de belangeloze inzet van Rai Catering Services. Toch kun je je ook afvragen of het niet te veel van het goede was. Gaat het niet te snel in de richting van ruisende ballroomjurken en wapperende rokkostuums? Persoonlijk vind ik dat onze gala-avond niet te veel op het VVCS- voetbalgala moet gaan lijken. Met een hoog Kees Jansma/Jack van Gelder-gehalte. Het unieke van onze club is dat het inderdaad een club is. Een club rond een man die voor Ajax geen verheven werk verricht vol glitter en glamour, maar middels veel zweet, soms ook tranen en wellicht ook nog bloed zich uit de naad werkt om spelers beter te maken. Onze Bob verricht geen zweefarbeid maar doet degelijk grondwerk. Dus je kunt ook zeggen: we houden de contri butie gewoon zoals die is en organiseren een clubavond even fees telijk, maar met wat minder toeters en bellen. Amsterdamse lever worst met een augurkie en een lekker borreltje er bij kan ook ver rukkelijk zijn en wellicht meer Bobby-club-eigen. Maar wellicht denkt u als leden er geheel anders over. Laat het ons eens weten! In ieder geval nummer 4 van ons clubblad ligt voor u en bevat een aantal aardige artikelen. Bewaar hem goed, want ook dit nummer zal in de toekomst een collectors item blijken te zijn! P.S. Even nog een preek voor eigen parochie. Onlangs is van mijn hand een boek verschenen "Ik heb nog met Johon Cruyff gespeeld". U begrijpt het, von harte aanbevolen! Klaas Vos REDAKTIE Officieel orgaan van de Bobby Haarms Fanclub Verschijnt regelmatig naar behoeven en believen Bobby Haarms Fanclub Postbus 93099 1090 BB Amsterdam Fax 020-6657044 Inlichtingen Rob Pootjes Tel. 020-6190404 Fax 020-6198500 1 e Oosterparkstraat 61 1091 GV Amsterdam Hans van Minnen bv Lithografie: Prographic Druk: Mullers' Drukkerijen Coördinatie: Rob Pootjes Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gecopieerd dan na toestemming van de uitgever

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1997 | | pagina 2