ONZE BOB IN BUDA Op de dog vóór dot Ajax in Boedapest de wedstrijd tegen Ferencvóros speelde vond in de Hongaarse hoofdstad een bijzondere gebeurtenis plaats. Op initiatief van ons lid Jan Zweegman, die al jaren in Boedapest woont en werkt en met een charmante en lieve hongaarse getrouwd is werden door Bob mede namens de fanclub Ajax-tenues en ballen geschonken aan een voetbolschool in Boedapest. Voor ons blod schreef Jon Zweegman een ontroe rend verslag van deze happening. Moor voor u dit gaat lezen, het volgende: de fanclub heeft door deze aktie een voetbolschool geadopteerd. Dat heeft konsekwenties. VZe zullen blijvend deze school gaan steunen. Wie hier naast z'n contributie extra geld voor over heeft - en wie heeft dat niet -kan naar believen welk bedrag dan ook over maken op ons gironummer. Bij voorbaat hartelijk dank! Klaas Vos Bob kwam, zag en overwon en betoonde zich een uiterst waardig vertegenwoordiger van de hollandse voetbalklasse. Verrek moet Bob gedacht hebben: hef is nog hetzelfde hotelwaar in ik mijn europese voetbalcarrière begonnen ben. 1956: Vasas Budapest speelde tegen Ajax Amsterdam. Het hon gaarse voetbal was in zijn hoogtijdagen en dus kon Ajax gaan zak kies plakken, oftewel met een reguliere nederlaag huiswaarts keren. Inmiddels is het 1995, vele gewonnen Europa Cups later en weder om is Ajax ongenaakbaar en dus verlaat Bob ditmaal het statige Hotel Ramada op het Margit-eiland in de Donau met een reguliere overwinning op Ferencvóros. Fradie - in de volksmond - kon dit keer gaan zakkies plakken en de lokale fans nog veel meer...Over dit laatste is nog niet genoeg geschreven of gepraat, doch daar gaat dit verhaal niet over. Dit verhaal gaat over jongensdromen. Iets waarover iedere Bobber voordat de vrouwen of alcohol toeslaan minimaal eenmaal per week over gedroomd moet hebben. Bobbers: Ga terug naar uw tienjarige leeftijd: u leeft in de grote stad, tussen trams, flats, parken, hondenlawaai en werkloosheid en het ronde ding is het grootste goed dat er bestaat. U is getalenteerd en dus bent u geselecteerd door trainer Kovacs- hoe kan het ook anders - om lid te worden van de voetbolschool tenein de een basis te leggen voor een schitterende internationale voetbal carrière. De school staat bekend in de buurt om z'n vooruitstrevendheid en goede voetbal met name, omdat het gebaseerd is op de methoden van het allerbeste voetbal ter wereld. Dus dat van Ajax Amsterdam. Het adrenalinegehalte is de laatste dagen al tot grote hoogten geste gen, want de echte internationale helden komen naar de stad voor hun ontmoeting met de lokale helden en los van dat alles is er een mysterieuze uitnodiging van trainer Kovacs om beschikbaar te zijn voor één van de trainingen van Ajax hier in Budapest. Dinsdag 26 september 11.00 uur in de morgen was het zover. Het was schitterend weer en daar stonden ze:allemaal, mooigroot, sterk en de bal deed alleen maar mooie dingen. Alsof die een eigen leven bezat. Dit was geen voetbal, dit was meer. Maar daar hield het niet mee op. Na de betoverende show kwam één van de trainers naar je toe met een grote tas. Hij sprak enige woorden in een vreemde maar natuurlijk mooie taal. Verstaan deed je het nietmaar het moesten ongetwijfeld zeer wijze woorden zijn, want de verzamelde wereldpers keek serieus toe. En voor dat je het wist liep je in het originele tenue rond van je helden, trapte je een balletje op het veld, hetzelfde veld! En werd je geinterviewd door de internationale pers, door de nationale TV over je toekomstige carriè re en klikten de camera's, je naam is gemaakt! Dit overkwam de leden van de Tancsis Mihaly Altalanos voetbal- school in Budapest, die naar later is gebleken de shirts nog niet heb ben uitgetrokken, tot wanhoop van moeders en trainer Kovacs, door toedoen van Bobby Haarms en de Bobby Haarms Fanclub. Dit verhaal is begonnen in de zomer van dit jaar. Ik bracht mijn vakantie door met mijn jonge gezinnetje in één van de mooiste stre ken van Hongarije, waar tevens een groot internationaal cultuurfes tival plaats vond. Hans Sondaal, de nederlandse ambassadeur in Hongarije, had beslo ten ons hier te bezoeken om van wijn, cultuur, van het goede des levens te genieten. Al gauw spraken we over voetbal en dus over Ajax. Hans bleek sinds het voorjaar beschermheer te zijn van een hollandse/Ajax-voetbalschool in Budapest. Om iets voor de school te betekenen had hij de KNVB benaderd of deze hem enigszins behulp zaam kon zijn in deze. Niets dus tot op de dag van vandaag waar schijnlijk nog te druk met hef analyseren van waarom Cruijff toch niet meeging naar hef jongste WK). Vandaar dat ik als goed lid van de Bobby Haarms Fanclub contact heb opgenomen met het bestuur. Dat lukt vast wel was de reaktie en toen Ajax Fradie lootte in de Champions League was het dus kat in het bakkie. Enigszins gespannen voor de wedstrijd en de kado's voor de voet bolschool was ik wel. Immers in Budapest sta ik inmiddels bekend als verstokt Ajax-fan, dus een reputatie stond op het spel. Doch bericht uit Nederland was simpel en klaar: "Ajax zal je binnen en buiten het veld niet in de steek laten", was het commentaar van Rimko Haanstra. De resultaten zijn inmiddels bekend en zoals gewoonlijk: Rimko had gelijk. Buda Bob Jan Zweegman "muap*

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1996 | | pagina 5