Concepten Drukwerk MARSHALL LaPercbe dör ook voor uw zakenlunch en diner Madrid heb ik veel kontakt gebad met BOBBY HAARMS en bij gaf mij toen een kopie van de dog-indeling van AJAX tijdens het tour- nooi. Vanof dat moment wist ik dus precies wot AJAX aan het doen was, en ook wat het jeugdteam van AJAX met coach Leo Beenhakker aon het doen was. De eerste wedstrijd van 01-0979 tegen AC Milan werd 1-1 en na de wedstrijd ben ik naar het AJAX-hotel gegaan, waar ik aan de bar samen met Wim Meutstege, Dick Schoenaker, Ruud Krol, Simon Tahamata en Sören Lerby nog gezellig aan het kletsen ben geweest. Vlak bij de bar zaten op dat moment de bestuursleden van AJAX te vergaderen, en toen later op de avond eerst Cor Brom en later Leo Beenhakker bij het bestuur moesten komen, toen ging het verhaal aan de bar, dot Brom ontslagen zou worden, en Beenhakker tijde lijk hoofdcoach zou worden. Leo Beenhakker kwam na het gesprek met het bestuur naar de bar, en vroeg me of ik ook leuke "tenten" in Madrid wist, en toen zijn we samen de stad in gegaan. De volgende wedstrijd tegen Bayern Munchen debuteerde Ion Blanker in bet eerste van AJAX (hij was spits van bet jeugdteam van Beenhakker). Ik wist op dot moment dat Beenhakker de nieuwe hoofdcoach zou worden, maar mocht er niets over loslaten aan de pers. Dat heb ik natuurlijk ook niet gedaan, en toen we terugkwamen in Nederland werd bet nieuws wereldkundig gemaakt door het AJAX- bestuur. Na AJAX-Haarlem (1-1 en debuut voor Beenhakker en Blanker) en na AZ-AJAX (2-3) gingen we voor bet Europacup 1 tournooi naar HJK Helsinki. Tijdens de vlucht naar Helsinki kwam de reisleider van Neckerman (Han Schooneveld) bij BOBBY HAARMS en Leo Beenhakker om te vertellen dat hij 44 kamers bad voor de supporters en dat hij 45 supporters meehad. Hij kwam dus een kamer te kort, en wist niet boe hij bet moest oplossen. Ik zat op dat moment naast Wim Meutstege voorin het vliegtuig en kon het hele gesprek volgen. Na een paar seconden nadenken keek BOBBY HAARMS mij aan, en vroeg of ik er ook bezwaar tegen had om samen met de reis leider van Neckermon (Han) op één kamer te slapen, en daar bod ik natuurlijk geen bezwaar tegen, zodat ik dus vanaf dot moment in hetzelfde hotel zou slapen als AJAX. Ik mocht er met geen enkele supporter over praten. Nadot we aankwamen in Helsinki, heb ik me keurig gemeld bij de bus van de supporters, en somen met Han zijn we toen noor het hotel van de supporters gereden. Daor aangekomen ging Han bij de balie staan, en zorgde ervoor dat olie supporters bun kamer kregen. Ik stond natuurlijk achteraan, en toen de laatste supporters naar hun kamer woren, zijn we in een taxi naar bet AJAX-hotel gereden. We hadden een komer noost Ruud Krol en Simon Tahamata. Vooral het etentje 's avonds om een uur of tien in hef hotel zal ik niet gauw vergeten. Somen met Han Schooneveld en zijn assistente (ik heb haar nog wel op de foto, maar ben haar noam vergeten) wos ik de stad in geweest, en toen we in het hotel terugkwamen kregen we ver schrikkelijke trek in eten. Han beeft toen in de keuken gevraagd of er nog wat te eten was, en binnen een half uur stond er een vis-maaltijd op tafel, zo lekker bad ik bet nog nooit gehad, en zo lekker heb ik na die tijd ook nog nooit gegeten. Later hebben we aan de bar nog even lekker zitten kletsen met het bestuur van AJAX, en heb ik voorzitter Harmsen nog een dubbele whisky aangeboden. Dat de drank daar verschrikkelijk duur was is hoef ik jullie niet te vertellen, maar alles wot ik bestelde mocht op kamernummer, en de kamer was van Neckerman, dus je road het al. Het woren heerlijke dagen in Helsinki (van BOBBY weer de dagin deling gekregen) en ook Horry Vermeegen en Henk Spaan waren met hef AJAX-team mee. Ze gingen reportages moken voor bun radio-programma (Tussen start en finish) en daar hebben we veel om gelachen, want mid den in Helsinki vroegen ze aan een mevrouw die op de bus stond te wachten "what do you think of the politic situation in Finland", en kregen geen antwoord natuurlijk, en vervolgens in het hotel van de supporters vroegen ze aan Amsterdammers die oan bet kaarten woren "waarom zijn jullie bier oan hef kaarten" en toen kregen ze als antwoord ols het in Amsterdam regent zitten we ook bin nen". De wedstrijd HJK Helsinki-AJAX (1-8) was een makkie, en dus wos de terugreis een vrolijk gebeuren, vooral omdat Harry Vermeegen veel interviews oan bet moken was, en toen kwam het hoogtepunt van de terugreis, want Harry Vermeegen zette zijn bandrecorder naast mijn stoel neer, en ging Ruud Krol interviewen (ik heb door nog een foto van), maar voordat Ruud begon, heb ik heel voor zichtig de stekker van de microfoon uit de bandrecorder gedrooid, en doordat Ruud Krol dat zag, beeft hij een heel onnozel verhaal staon te vertellen (Harry Vermeegen vond het een prachtig verhaal notuurlijk) en voordat Vermeegen het merkte heb ik de stekker er weer in gedraaid. De thuiswedstrijd tegen HJK werd ook 8-1 en dus ging AJAX noor de 2e ronde. A Koster Bel Rob Pootjes 020 - 504 25 55 (advertentie) (advertentie) COMMUNICATIONS Reimersbeek 2, 1082 AG Amsterdam BAR-RESTAURANT Delflandplein 14, 1062 HR Amsterdam telefoon 020-6154629 fax 020-6151510

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1996 | | pagina 11