NOTULEN BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB' OP DINSDAGAVOND 20 JUNI 1995 20:00 UUR TEN HUIZE VAN PRAESES RIMKO HAANSTRA. AANWEZIG: Rimko Haanstra Ineke Provily - Hans Melissen Klaas Vos Fiscus Praeses Vice-praeses en tijdelijk Ah Actis Assesor 1. Opening door de Praeses Rimko Haanstra. om 20:35. 2. De binnengekomen stukken (op Ineke na) worden bekeken: Een verhuisbericht van Will Veron en de foto's die gemaakt zijn van het bestuur op studiereis naar. door en van Oostenrijk. 3. a. Om 21:05 besluiten we de foto's de foto's te laten, de monden van het druipende speeksel te ontdoen en gewoon door te gaan om vast te stellen dal de secretaris afwezig is (met kennisgeving) waardoor de vice-praeses diens taak over zal nemen en de notulen zal bijhouden. I>. Er wordt geconstateerd dat de notulen van de vorige vergadering niet aanwezig zijn. Dit heeft waarschijnlijk veel te maken met punt 3a. 4. Vaststelling besluitenlijst X februari. De lijst wordt vastgesteld. In de aantekeningen voor de notulen staat de opmerking bij dit punt: blind vertrouwen Het hoofdstuk "ereleden" wordt behandeld. Frank Rijkaard heeft ondertussen zijn erelidmaatschap al geaccepteerd. 5. De voorzitter is hier blijkbaar zo van in de war. dat hij wederom punt 4 aan de orde wil stellen, maar de vice-praeses lluistcrt hem in dat we aan punt "5" zijn en met een luide stem kondigt de voorzitter "PUNT VIJF" aan. De voorlopige jaarcijfers boekjaar '94/'95. De Fiscus toont, zo staat er in de aantekeningen, een bijsluiter van de acceptgiro. Er wordt gesproken over STEMPELS, LIKKEN en over OPEN ENVELOP PEN. Begin juli zullen de jaarcijfers bekend worden gemaakt als de balans is opgemaakt tussen Ineke en Rimko. 6. Planning activiteiten: BOBBLAD. Het streven is om in December '95/januari 96 met een nieuw BOBBLAD te komen. Rimko maant ons niet als kinderen te werken. Klaas wil een journalislieker nummer en belooft een interview met Tahamata. Er wordt driftige gefantaseerd over een interview met J. Cruyff. "Waarom Johan- Bobby...? etc" Er wordt over gesproken in dit seizoen nog I blad uit te brengen in samenhang met

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1995 | | pagina 2