Wow, Iwcktw ^ur.M. ?«y^ totUffl fiètJ. fcotjto Urutu.A lidJ AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op dinsdaq 20 juni om 20.00 uur 1V opening 2J Ingekomen stukken (foto's reis Wenen) 3. Vaststelling notulen vergadering 8 februari 1995 4. J Vaststelling en aanvulling besluitenlijst 8 februari 1995 5. J Voorlopige jaarcijfers boekjaar 1994/1995 ixck, jn£t 6. V Planning activiteiten seizoen 1995/1996 7v/ Versterking Bestuur -AÜert iW» \jLö 8. i Vaststelling datum volgende Bestuursvergadering 9. V Rondvraag j 10. \J Sluiting N.B. INEKE boekhouding -meenemen piur. f ÏM v0U_Jmnqal riPotoo'a Menei>. HANS kopieën correspondentie Rai-Catering,-althans checken met .-archief praeses. KLAAS foto's Bobstadt Bobshop Rimko retour. Plus nog een flinke stapel Bobbladen. l-ö ~o0. V/*4*** Ut-bUouil 3 Ld* ►-

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1995 | | pagina 1