BOBBY'S Concepten Drukwerk LaPerw dör a ook voor uw zokenlunch en diner MARSHALL Bel Rob Pootjes 020 - 613 03 76 EEN RUBRIEK IVIET WETENSWAARDIGHEDEN OVER ANDERE BOBBY' 2. BOBBY (kern) Drie jaar was ik, toen ik mijn eerste engelse woord leerde. Het woord was "Bobby". Dat kwam zo. Mijn vader stond aan het prille begin van zijn filmcarrière. Veel geld was er niette besteden. Het was al een kunst op zich om mijn hongerige maagje te voeden. Het laat zich dan ook gemakkelijk raden dat een eenvoudige blokkendoos voor de kleine knaap er niet af kon. Maar armoede maakt vindingrijk. Bij filmmontage wordt gebruik gemaakt van een"kern, een plastic cilindertje waaromheen de film gewikkeld wordt. Omdat je de film in veel kleine rolletjes moet splitsen om hem vervolgens in de juiste volgorde aan elkaar te kunnen zetten, zijn er nogal grote voorraden van deze kernen nodig, Ze kosten bijna niets. En ze zijn vrijwel onverslijtbaar. En omdat de termen in de filmwereld, net als in de voetbalwereld, uit het engels komen, noemt men zo'n kern niet "Kern", maar "Bobby". Bij filmers is er dus een veelbetekenende associatie bij de naam van "onze" Bobby, Bij Ajax is hij al zovele jaren een onverslijtbare kern waar de boel om draait. Overigens is het engelse woord "Bobby" een verkleinwoord van "Bobin": spoel, klos, haspel, vgl. "Bobine". Op zekere dag stortte mijn vader een hoeveelheid van deze bobby's in een filmblik en zeide tot mij: "Hier heb je je blokkendoos". Uren en dagen was ik zoet met mijn nieuwe speelgoed. Mijn Bobby's. Ik groeide er mee op. Wellicht heeft dit er mede toe geleid dat ik in het filmvak terecht ben gekomen. Ik moet er vaak aan denken wat er was gebeurd als mijn vader me in plaats van Bobby's, net zoals zoveel andere vaders gedaan hebben, een bal had gegeven... Rimko Haanstra AV HAD NEESKEnS 3 GEBROKEN RIBBENHU VIA/S ELKE BAL. Hl ET DE ÖORSr OP,. ..PLUS DE M'NEEP HA ARMS, IK MAG >M VAN FySIO NOG NIET lOO'A BELASTEN,. O .■KEEPER TOEN DIE T VER UIT DE GÖOL KUAMl .O iU (advertentie) (advertentie) COMMUNICATIONS Derkinderenstraat 96, 1061 VX Amsterdam BAR-RESTAURANT Delflandplein 14, 1062 HR Amsterdam telefoon 020-6154629/ fax 020-6151510

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1995 | | pagina 5