COLOFON Wie dit elftal kan complemeteren krijgt een leuke prijs: inzendingen naar de redaktie. Bei9*traRe| Met o.a. Eddy P. G., Ger v Maurik, Wim Feldman en Rinus Michels HET BOBBLAD Uitgave: I Bürstad* Officieel orgaan van de Bobby Haarms Fanclub Verschijnt regelmatig naar behoeven en believen Bobby Haarms Fanclub Postbus 93099 1090 BB Amsterdam Fax 020-6650083 Advertenties: Inlichtingen 03465-71650 opgave per fax 03465-71650 Redactie: Klaas Vos, Hans Melissen, Rimko Haanstra, David Endt, Evert Vermeer, Raymond Bouwman, Michel Sleutelberg Redactie-adres: 1e Oosterparkstraat 61"' 1091 GV Amsterdam Vormgeving en Realisatie: Vormgeving: S. Woudenberg Design Realisatie: Rob Pootjes, Marshall Communications b.v. tel: 020 - 6130376, fax: 020 - 6110742 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gecopierd dan na toestemming van de uitgever. BOBBLAD 2

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1995 | | pagina 2