NOTULEN BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" D.D. 8 FEBRUARI 1995. 20 UUR TEN HUIZE VAN PRAESES RIMKO HAANSTRA. AANWEZIG: 1. Opening Traditiegetrouw wordt de vergadering niet op het afgesproken tijdstip geopend. Oorzaak, is het racistische genoegen waarmee het bestuur "Moorkoppen" van een allochtone bakker slacht en kannibalistisch naar binnen werkt. Rond 20 uur 25 wordt er een poging gewaagd de vergadering te openen. De lieflijke tikjes van de Praeses met zijn balpen maken overduidelijk geen indruk op de gretig consumerende rest van het bestuur. Een voorzittershamer wordt toch node gemist. Alhoewel voor ons bestuur een voorhamer, in de volksmond een vuistje genoemd, misschien een krachtdadiger middel zal zijn. 20 uur 28. De voorzitter opent met een vuistslag de vergadering. 2. Ingekomen stukken. De desbetreffende brievenbussen bleven maagdelijk leeg, dus zijn er geen binnengekomen stukken. Opmerking tussendoor: "Bonnen moeten worden gefaxed 3. Vaststelling notulen vergadering 10 oktober '94. Notulen voorgelezen door Vice Praeses. Notulen 12 september '94 niet aanwezig. Terwijl een biggenkleur zijn arisch agrarisch hoofd veranderd in een stoplicht, speelt de Ab Actis ondertussen wat knullig met zijn pen. 4. Vaststelling besluitenlijst t/m 10 oktober '94. De Assessor heeft een brief aan Cruyff geschreven. Na een kort bezoek aan de zon landde de brief weer, onbesteld, in een kille Nederlandse brievenbus. Een lespakket Spaans voor beginners van het LOI is misschien aan te bevelen. 5. Bobblad 2. Klaas klaagt steen en been. Hij wordt overspoeld met copy voor het blad, maar niet heus. Thijs Ruyter zal onze redding wor den. Hij is een groot fotoverzamelaar. Via Klaas leent hij foto's uit voor ons blad. Joeghei, joeghee!! Rimko Haanstra Ineke Provily Hans Melissen Jaap Stobbe Praeses Fiscus Vice Praeses Ab Actis Assessor Klaas Vos Praeses schrijft stukje over ontstaan van de Fanclub.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1995 | | pagina 2