Bobby was een goede voetballer weten Ik hoor Item nog ovor dat veld roepen: lake that ball it's not boll Ik heli hom al dlu jaren onder controle Qehad Hij was bang voor een to hoge bloeddruk, die hij overigons helemaal niet had Ook Rinus Mlchels staal als a trainer hoog aangeschreven hij Posthuina. Posthuma kent De Generaal echter heter als speler en wel als de speler die geen melk lustte 'Hot was nogal boperkl. wat ik kon doen. Do medische wetenschap was nog niet zo ontwikkeld. Ik behandelde wonden en verstuikingen, en dat was hel Ik beschikte alleen over de uitrustino van een huisarts; als je ziet wat or nu allemaal staat in de medische atdoling hij Ajax. daar word je beroerd van Maar Ik probeerde wel eens wat Zo gaf ik de spelers in de rust zoutplllon Als ie sport, zweet 10 en verlies je dus zout Hot leek ml| oen good idee om dat weer aan te zuiveren. Professor Jongbloed raadde rul) aan om In plaats van die tabletten gewoon een glas melk Ie geven, omdat m melk ook andore belangrijke stollen zitten die aangevuld moeten worden. Magnesium, calcium, de hele sodenneierso boei. Rinus Mlchels lustte geen melk, dus die kreeg altijd speciaal chocolademelk Bobby Haarms speelde samen met Rinus Mlchels in Ajax. "Bobby was een goede voetballer. Ik meen dat hij destijds zelfs nog tegen hot Nederlands elftal aan zat Bob was boel oerlljk en sportief Uiteindelijk zouden twee meniscus-operaties con einde maken aan de carrière van de voetballer Haarms. maar na de eerste was Bobby ongekend snel weer torug in de selectie. "Dat duurde zes weken on dat was voor die tijd heel erg snol Want een meniscus-oporatie was een veel grotere ingreep dan tegenwoordig. Toen zelden we; 'hup. d'r uit met dat dingEn dan werd hij er In zijn gehcol uitgehaald. Bobby was snol terug omdat hij hard voor zichzoll was en omdat hij serieus aan zijn herstel werkte Ik vind bel lantasbsch dat hi| zijn club altijd trouw is gebleven Ik heb veel respect vooi hem. En daarom ben ik direct lid goworden toon er een lanclub voor hem werd opgericht een rubriek mot wetenswaardig heden over andere Bobbles 1. BOBBIE (van Kuilje) Ma Pluto waarschijnlijk de beroemdste stripliond. Bobbie is de trouwe metgezel van Kuilje. HIJ vergezelt hem vanaf diens allereerste avonturon naar alle uithoeken van do worold. Helemaal van harte gaat dit eigonll|k niet altijd, want Bobbie Is erg op z'n rust gesteld. Maar als trouwe viervootor kont hij z'n plaats. Er bostaat trouwens oon vermoeden dat Kuilje tussen z'n avonturen door nogal in een zwart gat valt en erg veel In de kroeg te vinden is. En omdat ook dat de rust van Bobbie niet erg ten goede komt, is hot voor Bobbie vaak ook wol een op luchting als er zich weer een avontuur aandient. At is Bobbie een hond, een aantal menselijke eigenschappon is hem niet vreemd Hot wonderbaarlijkste Is. dat Hij wol eons oen gesprok voert met Kuilje Maar veel gebeurt dat niet, Meestal richt hij zich met zijn commentaar op het gebeuren en do activitoiten van Kuilie tot do lezer, en wel zo, dat de andere figuren in de strip hom niet lijken te verstaan Natuurlijk hoeft Bobbie ook oen hondse kant. Hij heeft een hekel aan de riem, een hekel aan katten, bij Is gek op botten on op eten in liet algemeen. Geen kouken is veilig voor hom Ook van alcohol is hij een liefhebber. Wat dat betrett vindt hij Kapitein Haddock aan zijn zijde Bobble hoort met Kapitein Haddock tot do wat menselljkor figuren in do avonturen van Kuifje. Zij hebben regelmatig last van een slecht geweten. Bohble heelt er vooral last van als hij een keus moot maken tussen het wol en niet drinken, of tussen oen lokkar bot on bol uitvoeren van een opdracht van Kuilje. Dat hij uiteindelijk steeds voor Kuilje kiest, valt hogelijk in hem te waarderen - iets waar Kuifie zelden blijk van geott. Bronnen; Hergè, allo Kuifje-albums; Ernst Pommerel, "Kiiitje, zijn vrienden, zijn vijanden". Rimko Haanstra BOBBIES

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 9