Wout Posthuma. Zo gaf ik de spelers in de rust zoutpillen Het oudste lid van de Bobby Haam Fanclub is de 88-jange Hij was van 1934 tot 1964 clubarts bij Ajax. In die functie heeft hij met de voetballer Bobby Haarms te maken gehad. De herinneringen aan de huidige assistent-trainer zijn bijzonder prettig. "Een verdomd aardige jongen, die Haarms," luidt Posthuma's typering van Bobby. "En verrekt sportief." schoolvriend kwam ik bl| Forward, een club waar ik nog nooil van had Qohoord Be Quick was do volksclub. Volocnas stond bekend als de 'netto' club. Forward bleek de supernelte club Ie zl|n Ik heb er toch Iwee jaar mei plezier gevoetbald, al degradeorden m hol oerste seizoen Volkomen terecht, overigens.'1 door Michel Sleuielbeig cn Raymond Bouwman Wout Posthuma is nog altijd sporttanaal regenwoordio kijkt hij naar bijna alle sportevenementen die op televisie worden uilgozondcn Maar naar de Winterspelen heb ik minder gekeken dan Ik had gedacht, Ik bon toch to chauvinistisch om te blijven ki|kon als het mot de Nederlanders niet zo goed gaat.' geelt hij glimlachend toe. Niet alleen voetbal kon zich In zijn belangstelling verheugen Posthuma hield en houdt van bijna alle sporten. "Alleen badminton, dat vind ik zo'n rare sport, met die pluim 011 zo..De naam Posthuma is onlosmakelijk verbonden aan de Nederlandse bokssport Tot zgn BOsto was hij rmgarts. terwijl hij zich ook geruime tijd voor/ittui mocht noemen van de Nederlandse Boks Bond waarvan hij thans erelid is. Hi| trainde zeil ook. maar wedstrijden heelt hij nooit gebokst Nee zeg. dan bon |e mesjogge, geelt hij als kernachtige verklaring Tuur en Vanderlljde maakte hij tot zi|n spijt net niet meer mee, maar wel de legendarische Bep van Klaveren en Bennie Bril Naast liet boksen was er liet honkbal. Ook In die sport bekleedde h!| do tunctio van bondsvoorzitter Over zi|n oigon prestaties met de knuppel is Posthuma bescheiden: Het was een soort veredeld slagbal." De sportieve omnivoor W.H.E Posthuma was voorts secretaris van zwemvereniging Hot IJ. voorzitter van de kring Amsterdam van de zwemband en voorzittor van de Stichting Paardensport Amsterdam De eerste Helde was echter toch voethal. "Ik word lil 1906 geboien in do Domselacrstraat en groeide dus op in de Dapperbuurl We voetbalden meestal In hot Oosterpark Van de parkwachters mocht dat natuurlijk nooit, maar vzi) wiston dat ze ons toch niet zouden inhalen, als zo achter ons aankwamen." De lamille Posthuma verhuisde naar Groningen toen Wouts vader er een betrekking kreeg aangeboden als schoolhoofd Do 17-jarige Wout meldde zich aan bij Forward. Ik kende Velocitas en Do Quick, maar via een Na het Groningse Intermezzo keerde Wout Posthuma terug naar Amsterdam om daar medicijnen te gaan studeren Als Amstordammor hield ik van Ajax En toen moest in 1930 Forward opoons voor du beker uil tegen A|ax Ous Ik naar het Olympisch Stadion Achter het lokot zat secielaris Koolhaas Ik zei: 'ik heb hij Forward gespoeld en nu bon ik student, Ik heb goen sou, maar Ik wil toch graag kijken Koolhaas overtuigde de strenge penningmeester Oudheusden. en toen mocht Ik naar binnen Mijn oude club won mot 6-0. Dat v/as op zich grappig... Maar door dat contact met Koolhaas Is uiteindelijk vier jaar later du toenmalige secretaris Elzenga bi| mi| gokomon met liet verzoek ol ik clubarts wilde worden Dat leek me leuk Bij Ajax was op dat moment een ledenstop Ingesteld en vla deze omweg kon ik toch lid worden De functie 'clubarts' had in die dagen nog mei zoveel om het lljl als tegenwoordig. Dokter Posthuma in de jaren vijltig ook nog vijl jaar bondsarts bij do KNVB werd alleen incidenteel ingezet als zich een medisch probleem met een van de spelers voordeed Zo weet hl) zich te herinneren hoe hij op verzoek van Koolhaas hij junior Johan Cruijlf langs ging "Koolhaas zei dat die jongen niet wilde eten. Zij maakten zich daar zorgen over, dus toen ben Ik wat met hom gaan smoezen Vaste prik was Posthuma's aanwezigheid op zondag. Gedurende dertig |aar v/as hij bij alle uit- en thuiswedstrijden van A|ax 'In de oorlog ging Ik regelmatig met mijn vrouw op de tandem naar de iiitwedstri|dnii Zo gingon v/c bijvoorbeeld naar de clubs in Velson. Stormvogels on VSV Ik kan me ook nog herinneren dat Ajax tegen KFC moest M!|n vrouw om Ik stonden met do tandem aan de hand te wachten voor do pont. toon ook de Aiaxbus daar arriveerde. Koolhaas zag ons staan en zei dat we In moesten stappen Een vreselijke tijd. die oorlog. Ik had eert huisartsenpraktijk In wat na do oorlog de Rooscvelllaan is geworden Onder mi|n paliflnten waren veel loden Velen van hen werden door de Duitsers opgepakt... Do trainer van Ajax. Jack Reynolds, werd als Engelsman ook naar Duitsland gestuurd om te werken Na du oorlog kwam hij terug Hij was echt een tantastische trainer Hot is niet ten onrechte dat or eon tribune naar hom genoemd is Waarom lii| nooil trainer van het Nederlands elftal geweest Is, mag do duivel

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 8