BOBBY HAARMS Als de ooievaar zich honderd meier had vergist, was Bobby Haarms letterlijk hij Ajax geboren: op 8 maart 1934 strijkt het gevogelte echter neer aan de overkant van de Middenweg, waar Bobby tot zijn twaalfde moet wachten alvorens lid te kunnen worden van de club die voor zijn deur speelt. In 1946 wordt hl) na een drietal proelwedstrijden aanoenomon bij do (toen) jongste Ajacieden: de aspiranten. Dat eerste seizoen speelt hi| 16 wedstrijden, waarvan oil bij liet laagste team, aspiranten-5 Een seizoen later brengt hi| het tot aanvoerder van dal team en begint hij aan een gestage opmars naar het eerste Hij Is achttien als hij door trainer Thomson voor bot eorst v/oidt opgoroopen voor AJax-1. Dat Is op 28 sontomber 1952 logon Heracles. Het Is do laatste wedstrijd van aanvoerder Jan Polbarst en Ajax wint met 1-0 mei hel volgende elftal Ad Visser. Jan Potharst. Hans Boskamp, Bobby Haarms. Co Bouwons, Gomt Krist. GO van Dijk Klaas Bakker, Rlnus Michels. Arend van dor Wel en Leen Bartels, Het zijn roerige laren in bet vaderlandse voetbal In 1954 wordt het betaald voetbal ingevoerd: Bobby speelt voortaan voor een promie van 25 guidon bi) winst en vijftien gulden bl| een gelijkspel. Verder is or vi|f gulden per training te verdienen Even dreigt er een staking bij de spelers als blijkt dat bij Blauw Wit vljt gulden meer wordt verdiend Haarms speelt enkele jaren zi|n rol In do schaduw van publieksstrekkers als Van der Kuyl, Schmidt en Bleyenberg, maar weet monige grote naam uil Ie schakoten: Abo Lenstra. Faas Wilkes. Kcos Rijvers en Cor van dor Gijp In 1955 wordt Haarms uitgeschakeld door bot beruchte "kniotjo". Hot kost hem anderhalf jaor om terug te komen, en zo mist hij als actief speler het kampioenschap van 1957. Als lilj in 1959 voor de tweede maal mot een onwilige knie wordt gecon- tronteerd, besluit lilj een punt achter zijn carrière te stoppen Op aanraden van trainer Vic Buckingham begint hi| een nieuwe carrière in de voetballerij, nis trainer Zijn eerste club is ODA in Omvendrecbt. waar hl) in lede tevens de functies van terreinknecht on kantinebaas vervult In 1963 verhuist hl| naar Nautilus, waarmee hij een kampioenschap behaalt, en weer een Jaar lator naar Aalsmeer In 1965 krijgt hij een tclntoontjo van een oud ploeggenoot, Rlnus Micbels. Deze is enkele maanden daarvoor de door niemand vervrachte hoofdtrainer van Ajax gewordon en polsl Haarms voor do functie van assistent-trainer Hij krijgt do amateurs onder zijn hoede en werkt aanvankelijk op part time basis; In 1969 komt hi| In vaste dienst als jeugdtrainer en debuteert bl| tevens als assistent bi| het eerste, nog dltlld met Michels als dirocte baas Ma diens vertrek volgen Stefón Kovècs, George Knobel en Hans Kraay Als die laatste in 1975, nog voor bet nieuwe seizoon echt begint, ontslag noemt, wordt Haarms plotseling tot hoofdcoach gebombardeerd een baan die hij niet ambieert, maar waarneemt tot op I september Rlnus Michels naar A|ax terugkeert. In die drie weken blijft Ajax in lodor geval ongeslagen, zos wedstrijden lang. Michels vertrekt na één seizoen en Haarms werkt onder Tomaslav Ivic, Coi Brom en Leo Beenhakker Inmiddels heelt tiij zich laten gelden als specialist In tiet "terugbrengen" van geblesseerde spelers en het mentaal en fysiek harden van jongens die net tegen het eerste aanhangen Op 16 apiil 1981 komt er een plotseling einde aan Haarms' trainersloopbaan bij Ajax. Beenhakker heeft een maand oornor. mot gohoot vrijwillig, ontslag genomen, Het Ajax-bestuur besluit de trainersstaf geheel Ie vernieuwen en kiest voor het duo Llnder - De Mos Haarms trekt zich geemolioneord terug op een vakantieadres op hot platteland alvorens terug to koren naar het amateurvoetbal als trainer van Aalsmeer Na een jaar haalt Beenhakker hum als zijn assistent naar Volendam De club in het Zuiderzecdorp kont eon uitstekend begin maar keldert na de winterstop op ongeénevaarde wijze en kan uiteindelijk degradatie met ontlopen. Beenhakker wordt vervangen door Barry Hughes, die Haarms nog cen jaar als assistent naast zich heelt. In 1985 haalt Johan Cniijlf Haarms lorug naar zijn grote holde, waar lui als veldtralnor aangesteld wordt en bovendien een nieuw pro|ect in handen gestopt krijgt liet zatcrdagelltal dat van de onderafdeling naar de eerste klasse moet promoveren en als scliaduwteam voor bet eerste moot fungeren. Haarms zot mot verschillende promoties de eerste stappen op do weg die In 1993 tenslotte liet gestelde doel zal bereiken Haarms is daar inmiddels al met meer do eindverantwoordelijke Wel maakt hij In 1988 enkele maanden deel uit van liet 'triumviraat' dat de leiding van het eerste elftal op zich r.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 5