Bob zestig jaar Bob zelf aan het woord.... Op 8 maart jl. vierde Bob zijn zestigste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan maakte fanclub nummer veertien. David Endt. voor Bob hel volgende gedicht: Zestig Ta-ta-ta-ta-ta-ta Zijn hese stom Zijn klappende handen Zestig koer moer En wi| sprongen En tilden En spiinton En hadden dan Een hekel aan die man Met dat gelooide gezicht Stoeds in oen sorieuze plooi Alsof hot leven geen lolletje was Bobby Zij die alfiaakton hebben |o nooit leren kennen Begrepen niet Voetbal is een vak Mooi maar hard Ta-ta-ta-ta-ta-ta Weer een sprint Weor een sprong Zestig keer ol meei Na hel werk was de voldoening grool Door hot beolie extra dat Bob eiste Hekel word respect, begrip, waardering Wij leerden wat topsport was En hoe mooi Een vootbnlloven Op hot bord In de kleedkamer Waren twee letters de beloning: D.E.. Is gelukkig dat hij liet moe mocht maken Bob, na zestig nog veel meer! Het doel me veel plezier dal de fanclub steeds meer gezicht krijgt Na do geweldige leestavond in decomber vorig jaar ligt nu liet volgende bewijs dat do club leeft voor jullie hot oersto nummer van ons clubblad. Ik waardeer dit heel erg Not zo min als u weet ik wat er in dit eerste nummer staat liet bestuur heott dat bekwaam voor mij verborgen willen houden Maar ik laat me graag verrassen Eu ik bon er zeker van dat we op ons blad trots kunnen zijn. Ik verheug mo trouwens al weer op de volgondo akte/Heit: do galaavond Hot bestuur had die aanvankelijk op 1? mei a.s gepland. Maar dat kwam i.v.m Ajax-verpllchtlngen niet goed uil Op mijn verzoek is do Oalaavond dan ook verpianist naar het begin van hot nieuwe seizoen Ik kan mo helemaal vinden in het voornemen van het bestuur om Stotan Peltorson het erelidmaatschap van de tanclub aan te biodon. Hoewel Ik hot volkomen begiijp dat deze ooudon pik' en rasechte Aiaclud terug wil naar Zweden, had ik hem nog graag een paar jaar bg ons gehoudon We zullen hem missen. (Hebben jullie ook zo genoton van zijn doelpunt tegon Twente? Als dit nummer uitkomt zijn wo wellicht al landskampioen. Eindelijk kan ik dan niet alleen met recht trots zijn op jullie als fanclub, maar ook weer op do club die ons aan elkaar bindt en ons het meest boog zit: ons aller Ajaxl l

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 3