CLUB DER ADOREERDERS HOLLAND BV Bedrijfsgebouwen Woningbouw Kantoorgebouwen Kleinschalige (Ver)nieuwbouw Renovatie Twaall jaar geleden verhuisde ik voor mijn werk naar Amsterdam, waar ik wat dichter bij mijn zo geliefde club was. Al snol ging ik mol een collega naar een wodsirljd In hol Olympisch stadion, welke werd gewonnen door Ajax. zodat er voldoende reden was om dit ie vieren mei een biertie In jawel' Café Bobby Haarms. fllly stond achter de bai Het werd gezolllu mol louko mensen wal later de vaste klantenkring bleek Ie zl|n Deze groep bestond int wel 40 mensen uit diverse delen van hol land mol oön geznmelijko lietdn: AJAX Al snel mocht ik deel uil makon van deze groep en kon ik van iemand die naar hel buitenland vertrok zijn seizoenkaart ovornomen zodat ik sindsdien elke wedstri|d vanal vak B kon bekijken. Na de wedstrijd werd hot calfi door allo vaste klanten en andere voelballielhobbers trouw bezocht En er word maar over Gén ding gesproken voetbal Na een tijd deden Bob en Til de zaak over aan Jan Reddering, maar deze svlst dal hij de naam van hel café BOUWKOMBINATIE Dr. Stoltcweg 68 8025 AZ Zwolle Telefoon 038 - 54 90 00* Tevens oevestlgd In Amsterdam en Zeist. met moest veranderen, omdat iedereen nog steeds naar cató "Bobby Haarms' ging Je ontmoette er na de wedstrijd ook spelers als Dlck Schoenaker en Robbie de Wit Robby trainde indertijd onder Leo Beenhakker FC Volendam Ook toen al brak Leo zijn contracten en vonrok voor de eerste keer naar Spanje, waarna Bobby hoofdtrainer werd, echter niet bij Volendam maar bij do amateurs van Aalsmeer Bob heelt dit nood als een degradatie gezien, omdat hi| altijd volop met hot voetbal bezig is en niet mol de glamour er omhoon Hel word bij Aalsmeer een succesvolle lijd de club promoveerde, mede door toedoen van de mol Bob meeverhuisde Gerry Mühron Ajax was inmiddels op zoek naar een nieuwe trainer voor de vertrokken Kuil Luider en op Koninginnedag hoorden we in het café dat Leo Beenhakker hi| Ajax zoo komen. Tilly verleide ons dit In een "vortrouwlljk gesprek' waarhij ze ons ook wist to melden, dat Loo geelst had dat Bobby zijn rosorvotrainor zou wordon. Zo kwam Bobby eindelijk weer thuis bij Ajax, waar hij thuishoort, Weinig mensen hebben zo veel met hun club op en in hot bgzonder met de spelers als Bob. Bob kreeg te maken mot wat hij de "patalgenoralio" noemde, hel jonge Ajax dal toch zo succesvol was en vele grole prijzen binnenhaalde Iedereen was zeer geschrokken, toen Bob mol pi|n In zijn hail was opgenomen in hel ziekenhuis, gelukkig bleek Bob mei ernstig ziek lo zijn en was hij snel weer thuls.ln het spelershome was mon or na do wedstrijd wel druk mee bezig en word onder leiding van Rimko Haanslra de Bobby Haarms Fanclub opgericht Een geinig idee wal toch veel mensen aansprak gezlon het grote aantal leden Bobby staat Inmiddels al lang weer op hel veld en Ik v/as ook blij. dal ik hom ti|dons do training weor legon oen spoler die de bal to ver weg schoot hoorde roopon: "Die bal hooit niet mot ll|n 9 mee!" Hel is denk ik - ons aller wens dal Bob noo lang bi| Ajax mag workon on dal wi| kunnen blijven geniolan van hot velo werk dat Bob verricht ik ben dan ook lid geworden van rlo fanclub, nlol omdat Bol) een groot artiest is. maar oen respectabel mens met het voetbalhart op de goede plaats. Van zo iemand ben je echter geon lan. Bob adoreer je! Albert Schenkel

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 12