De ambitie ABN AMRO De bank Coevorden. geloot Ik. En dat kreng wilde na de training voor do zoveelslo keer met starten. Komt Nico naar mo toe on zegt: meneer Haarms ge mag mijn auto wel lenen als ge ver weg moet Prachtig tocli zo'n jongen Daarna hol) Ik rlle wagen van Nico nog menige keer mogen lenen. Goeio jongen Heel erg dat hij zo vroeg gestorven is Toon zat Ie al een tijd in België Aan z'n hart had-Ie het." Bobby staart even in /i|n soep. die nu lauw is geworden "En op een dag reed Ik naar huis, begon die Eend opeens te toeteren uit zich zeil En dat hield maar aan ledereen naar me kijken van: Die Bobby Haarms wil zeker opvallen. Ik zet hom aan do kant en doo do klop open en trek wat draden los, maar die claxon maar doorgieren Hot leek wol de maandelijkse BB-oelenmg Enlin, op een gegeven moment heb Ik alle draden los un dat kreng gaat nog door Toen heb ik maar gewacht lot de accu leeg was. Dat was een duidoliik teken dat ik horn voor good aan de kant moost zetten on dol heb ik gedaan, Ik heb er geen meter moor in gereden Do reparaties kwamen hoger uit dan een volgende tweedehands. Dat werd een Kever met van die gespleten ruitjes achter, maar daar vertol ik de volgende koor wel over. want Ik moet nu even wat dingen regelen voor de training van vanmiddag Dus dat verhaal houden we van ons idool nog te goed Niet alleen mensen hebben het, zelfs ccn bank kun er last van hebben: ambitie. Dat is ccn groot woord, muur het wil niet meer/.eggen dun dal wc onsafen toe afvragen: kan hei misschien anders? t£n vooral: kan het betert Zo hebben wc bij ABN AMRO nogal eens dc neiging om on/e klanten te adviseren wat actiever met hun geld om ie gaan. Natuurlijk kunt u het simpelweg parkeren op dc eerste dc beste spaarrekening. Muur is dut liet beste? Is dut fiscaal wel liet ver standigste.Misschien is hel wel zinvol om eens te denken over hrliKKi'H of ccn pensioenvoorziening, ook mogelijkheden um uw geld voor u te laten werken Uiteraard hcsclTen wednt sommige mensen geen zin hebben in dut ambitieuze gedoe. In dut geval houden wc ons in en blijven we beschaafd op dc achtergrond. Maar mocht u zich ooit maar ccn seconde afvragen of het niet anders kan. bel dan even voor ccn afspraak.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 11